Ik bezit een handscannertje van Primax, m.n. de PHODOX miniscan.
Heeft er iemand software voor? Voor de drivers is het alleen W95 en 98 denk ik? Of niet soms?