Sluiting chat

Sluiting chat In januari besloot de forumleiding om de voorgenomen sluiting van de chat nog zes maanden op te schorten. Dit op voorspraak van een aantal crewleden en forumbezoekers welke aangaven bereid te zijn zich in te zetten om het bezoek te stimuleren en een oplossing voor de supervisie (moderatie) te bedenken. Er leek vervolgens korte tijd een opleving te zijn, echter de bezoekersaantallen zijn ondertussen weer op het oude, zeer lage niveau. Voor de supervisie is nog steeds geen bevredigende oplossing gevonden. Een modernisering van de chat werd eerder geopperd, echter hiervoor ontbreken op dit moment de resources. Om deze redenen is nu besloten om de chat alsnog te sluiten, dit per 25 september 2015.

Geplaatst op 20 september 2015 door Helpmij.nl