Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Quote

Helpmij.nl Forum Voorwaarden

Lees deze voorwaarden goed door, vooral bij het eerste bezoek. Als u inlogt/registreert dan gaat u expliciet akkoord met de voorwaarden, denk daaraan.

Algemene voorwaarden:

 • Houd het taalgebruik altijd netjes.
 • Beledig nooit andere gebruikers.
 • Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot, racisme, andere geaardheid, anders valide, computerkennis is niet toegestaan.
 • Dit geldt zowel voor kwetsende nicknames, handtekeningen, idents, hostnames, berichten en elke andere vorm van uiting. Ook als grapje worden dit soort opmerkingen niet getolereerd en leidt tot een onherroepelijke ban zonder waarschuwing vooraf.
 • U kunt uw gebruikersnaam eenmalig gratis wijzigen, de keren daarna kan het alleen indien €10,- wordt overgemaakt als administratiekosten aan de penningmeester. Voorwaarde hierbij is wel dat de nieuwe gebruikersnaam nog niet in gebruik mag zijn.
 • Plaats nooit seksistische opmerkingen op de site.
 • Spammen op of via Helpmij.nl is niet toegestaan.
 • Het plaatsen van links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet te genereren, is niet toegestaan. (Hieronder worden ook referrals verstaan)
 • Het is niet toegestaan enige vorm van naakt te plaatsen in een bericht, handtekening of avatar.
 • Scripts en codes horen niet thuis op de Helpmij.nl, tenzij uitsluitend gebruikt met de "codetags" om uw vraag duidelijk te maken.
 • Plaats absoluut nooit privéinformatie van anderen op Helpmij.nl (denk hierbij o.a. aan: telefoonnummers en (e-mail)adressen), dit kan leiden tot een onherroepelijke ban.
 • Moderatorgedrag van gebruikers wordt niet geaccepteerd.
 • Helpmij.nl of haar gebruikers zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik van het forum.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op geheel Helpmij.nl.

Illegaal downloaden:

  Het downloaden van software en media uit illegale bron (ook als het om een zogenaamde "thuiskopie" gaat) is sinds april 2014 in Nederland, net als in de rest van de EU, wettelijk verboden. Dat betekent dat er geen links naar illegale downloads mogen worden geplaatst, en ook dat indirecte verwijzingen (bijvoorbeeld "download een torrent van Windows", of "mail mij maar even voor een mp3tje") niet zijn toegestaan.

Uw profiel/handtekening:

 • Dient naar waarheid te worden ingevuld.
 • Bij 'website' en handtekening mag u uw eigen website invullen, maar deze mag niet in strijd zijn met de overige voorwaarden (dit mag ook een elders gehoste site zijn) of een site voor 'algemeen nut' (b.v. Mozilla of een gespecialiseerd forum, zolang het geen directe concurrent van Helpmij.nl is)
 • De totale afmetingen van uw handtekening mag nooit meer zijn dan 100 × 475 pixels en 100KB groot.
 • Sponsor- en/of commerciële banners zijn niet toegestaan.
 • Er mogen geen scripts (your IP is... en dergelijke) en referrals in voorkomen.
 • Het gebruik van invoerveldjes is niet toegestaan.
 • De inhoud van de handtekening moet ook voldoen aan de overige voorwaarden, zoals die op Helpmij.nl en/of de Nederlandse wet gelden (denk aan pornografisch, racistisch, discriminerend materiaal, verwijzingen naar warez-, serials- of crackssites.)

Berichten plaatsen:

 • Plaats een bericht altijd maar 1 keer op de site.
 • Plaats geen nieuw bericht met daarin enkel een link naar een ander bericht met uw probleem.
 • Plaats uw bericht in de juiste sectie. Kijk dus goed welke sectie u nodig hebt.
 • Plaats geen off-topic berichten in een thread. Met off-topic berichten bedoelen we berichten die niet over het 'hoofdonderwerp' (de vraag) gaan.
 • 'Breek niet in' in andermans vraag, heeft u een soortgelijk probleem, stel zelf een nieuwe vraag.
 • Reacties op topics ouder dan drie maanden worden niet op prijs gesteld.
 • Enquêtes mogen alleen geplaatst worden nadat ze ter goedkeuring zijn aangeboden aan het supermoderatorteam.
 • Plaats evenmin berichten die geen toevoegde waarde leveren aan de thread.
 • Geef geen "kale" links als antwoord, omschrijf op zijn minst wat er op de betreffende pagina te vinden is en waar precies naar gekeken dient te worden. Is de site in een andere taal dan Nederlands? Vermeld dit dan ook even.

Verder nog:

 • Gebruikers die op enige wijze schade aan de site toebrengen, worden direct verwijderd van de site en zijn niet meer welkom.
 • Aanwijzingen van een Helpmij.nl moderator dienen altijd en direct opgevolgd te worden, discussies hierover worden NIET via het forum gevoerd. Mocht u hierin in gebreke blijven, dan volgt een waarschuwing of wordt u (tijdelijk) verwijderd van Helpmij.nl.
 • Vergeet niet dat alle gebruikers op vrijwillige basis meewerken, u dus niets kunt eisen, maar wel veel kunt krijgen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw account. Bijvoorbeeld: als iemand aan uw computer zit en berichten die in strijd zijn met de voorwaarden plaatst, zal uw account daarvoor gewaarschuwd of geband worden, het is aan u om ervoor te zorgen dat niemand zomaar op uw account komt. Hetzelfde geldt als u onder invloed bent van alcohol of geestverruimende middelen (inclusief medicijnen). Uitvluchten als: "Mijn broertje zat op mijn computer" helpen u dus niet vooruit.
 • Het team van Helpmij.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden éénzijdig aan te passen/aan te vullen. Indien de voorwaarden worden aangepast/aangevuld, gaat u automatisch akkoord bij het inloggen op Helpmij.nl.
 • Moderators en administrators behouden zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen/aan te passen of gebruikers te waarschuwen/bannen en leggen daar uitsluitend bij het Bestuur van Helpmij.nl verantwoording voor af.
Vindt u een voorwaarde onredelijk? Neem dan even contact op met de Helpmij.nl klachtencommissie, zij dienen een objectieve en persoonsonafhankelijke reactie te geven. Om het e-mailformulier te openen klikt u hier.
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren