Hier staat een behoorlijk overzicht van wat je (nog meer) kan doen om problemen met die app op te lossen:
https://techpp.com/2022/08/25/fix-photos-app-not-working-in-windows-11/

Google translate...