Afgaande op deze handleiding van 25 jan. 2020 zou het met IMGBurn toch mogelijk moeten zijn...