Een UDF hoort in een gewone module te staan. De aanroep is
=jvr(O2:P14;B1)