Ik heb wmp 9 onder XPsp1. Media player werkt goed, zowel voor audio als video, echter zodra ik via internet radio of filmpjes wil afspelen werkt het niet. Het lijkt erop dat er wel iets wordt gedownload maar er gebeurd niets. Soms krijg ik een melding dat er iets extra van wmp geladen moet worden. Als ik dat dan doe dan gebeurt er nog niets en krijg ik uiteindelijk een foutmelding dat er bij iexplore een fout is opgetreden.
Ik heb niets aan m'n PC gewijzigd (voorzover ik weet). Ik heb als virusscanner McAfee. Na de laatste update hiervan had ik ook met andere progs problemen om via internet verbinding te krijgen. Als ik dan de virusscanner uitzette, werkte dit weer. Misschien heefrt het probleem met de wmp hier ook mee te maken. Maar ook als ik mcafee uitzet werkt wmp niet over internet. Wie kan me helpen om dit op te lossen?
gr Gert