Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl
Steun Helpmij.nl! Klik hier     Computerprobleem? Klik hier!

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 2 van 2

Onderwerp: Regels verwijderen

 1. #1
  Senior Member Semafoor's avatar
  Geregistreerd
  29 augustus 2007
  Vraag is opgelost

  Regels verwijderen

  Hallo iedereen.

  Ik ben bezig met een soortemet van databse in excel.. Ik heb alleen een probleem met het importeren. Wanneer ik namelijk alle bestanden via vba heb geimporteerd, dan krijg ik een melding dat het maximum is bereikt.. Ik ga zoeken in dat bestand en ontdek dat het vol staat met een soort regel die ik er niet in hoef te hebben.
  Nu zoek ik een manier on al die regels automatisch te verwijderen uit dat bestand. Maar.... alle regels hebben een andere zin.. (snap je?)
  Ik bedoel dat ze allemaal een woord gelijk hebben en daarna geheel verschillen van elkaar.
  Het betreft de zinnen met screensaver. En he zijn er heel veel zonder enig ritme.

  Ik heb hier het script dat ik gebruik..
  Code:
  Sub ImportMoreFiles()
    'Deze code is voor het grootste deel gebaseerd op de voorbeelden in de VBA-Help.
    Dim fs As Object
    Dim f As Object
    Dim f1 As Object
    Dim fc As Object
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.GetFolder("C:\Documents and Settings\oomes\Bureaublad\Nieuwe map") 'Echte Path aanpassen aan de realiteit.
    Set fc = f.Files
    For Each f1 In fc
      If UCase(Right(f1.Name, 4)) = ".LOG" Then  'Alleen de .Log files komen in aanmerking.
        If Not IsAlreadyImported(f1.Path) Then 'Reeds geïmporteerde files negeren.
          Call ImportRange(f1.Path)
        End If
      End If
    Next
  End Sub
  
  Sub ImportRange(ByVal cFile As String)
    Dim ImpRng As Range
    Dim FileName As String
    Dim r As Long
    Dim c As Integer
    Dim txt As String
    Dim Char As String * 1
    Dim Data
    Dim i As Integer
  
    'Set ImpRng = ActiveCell
    Set ImpRng = GetFreeCell()
    On Error Resume Next
    'FileName = ""
    FileName = cFile
    Open FileName For Input As #1
    If Err <> 0 Then
      MsgBox "Not Found: " & FileName, vbCritical, "ERROR"
      Exit Sub
    End If
    r = 0
    c = 0
    txt = " "
    Do Until EOF(1)
      Line Input #1, Data
    For i = 1 To Len(Data)
      Char = Mid(Data, i, 1)
      If Char = " " Then
        'ActiveCell.Offset(r, c) = txt
        ImpRng.Offset(r, c) = txt
        c = c + 1
        txt = " "
      ElseIf i = Len(Data) Then
        If Char <> Chr(34) Then txt = txt & Char
        'ActiveCell.Offset(r, c) = txt
        ImpRng.Offset(r, c) = txt
        txt = " "
      ElseIf Char <> Chr(34) Then
        txt = txt & Char
      End If
    Next i
    c = 0
    r = r + 1
  Loop
  Close #1
  Call RegisterThisFile(cFile)
  End Sub
  
  Private Sub RegisterThisFile(ByVal cFile As String)
  Dim oRng As Range, oRow As Range, oC As Range
  Set oRng = LastCell(ThisWorkbook.Sheets("Files"))
  If oRng Is Nothing Then
    ThisWorkbook.Sheets("Files").Cells(1, 1) = cFile
  Else
    Set oRow = oRng.EntireRow
    Set oC = oRow.Cells(1, 1)
    oC.Offset(1, 0) = cFile
  End If
  End Sub
  
  Private Function IsAlreadyImported(ByVal cFile As String) As Boolean
  Dim oRng As Range
  Set oRng = ThisWorkbook.Sheets("Files").Columns(1).Find(What:=cFile, LookAt:=xlWhole)
  IsAlreadyImported = Not (oRng Is Nothing)
  End Function
  
  Function GetFreeCell()
  Dim oRng As Range, oRow As Range, oC As Range
  Set oRng = LastCell(ThisWorkbook.Sheets("Data"))
  If oRng Is Nothing Then
    Set GetFreeCell = ThisWorkbook.Sheets("Data").Cells(1, 1)
  Else
    Set oRow = oRng.EntireRow
    Set oC = oRow.Cells(1, 1)
    Set GetFreeCell = oC.Offset(1, 0)
  End If
  End Function
  
  Function LastCell(ws As Worksheet) As Range
   Dim LastRow&, LastCol%
  
  ' Error-handling is here in case there is not any
  ' data in the worksheet
  
   On Error Resume Next
  
   With ws
  
   ' Find the last real row
  
    LastRow& = .Cells.Find(What:="*", _
     SearchDirection:=xlPrevious, _
     SearchOrder:=xlByRows).Row
  
   ' Find the last real column
  
    LastCol% = .Cells.Find(What:="*", _
     SearchDirection:=xlPrevious, _
     SearchOrder:=xlByColumns).Column
  
   End With
  
  ' Finally, initialize a Range object variable for
  ' the last populated row.
  
   Set LastCell = ws.Cells(LastRow&, LastCol%)
  
  End Function
  Volgens mij Moet het hier ergens geplaast worden oid..

  Code:
    Do Until EOF(1)
      Line Input #1, Data
    For i = 1 To Len(Data)
      Char = Mid(Data, i, 1)
      If Char = " " Then
        'ActiveCell.Offset(r, c) = txt
        ImpRng.Offset(r, c) = txt
        c = c + 1
        txt = " "
      ElseIf i = Len(Data) Then
        If Char <> Chr(34) Then txt = txt & Char
        'ActiveCell.Offset(r, c) = txt
        ImpRng.Offset(r, c) = txt
        txt = " "
      ElseIf Char <> Chr(34) Then
        txt = txt & Char
      End If

  Is dat mogelijk of niet??

  Stefan
  Laatst aangepast door Semafoor : 5 september 2007 om 10:32 Reden: code
  "Het gevaar zit hem niet in computers die als mensen gaan denken, maar in mensen die als en computer gaan denken.

  Quote of the Year:If your happy and you know it ..SYNTAX ERROR

 2. #2
  Supermoderator
  Verenigingslid
  crash's avatar
  Geregistreerd
  16 augustus 2001
  Locatie
  Purmerend
  Afstand tot server
  ±105 km
  Je bent in de volgende link ook al met dit probleem bezig, graag daar verder gaan:
  http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=312727

  Deze sluit ik.
  grtz Lex

  Op e-mails over computerproblemen reageer ik niet meer, daar is het forum voor.
  16 augustus 2001 - 2011 is tien jaar lid van Helpmij.nl

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren
Aanbiedingen