Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl
Steun Helpmij.nl! Klik hier     Computerprobleem? Klik hier!

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 17 van 17

Onderwerp: graag wil ik een submap maken wanneer in cel I12 iets word gezet.

 1. #1
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  Vraag is opgelost

  graag wil ik een submap maken wanneer in cel I12 iets word gezet.

  graag wil ik een submap maken wanneer in cel I12 iets word gezet.
  het moet altijd als submap hebben P14.

  Ik zal het omschrijven;
  P14 is klant naam, I12 is het onderdeel bv toilet, of badkamer, keuken, enz...
  dus wanneer er meerdere opties bij een klant zijn wil ik dus eerst een hoofdmap van de klant.

  Code:
  'Stuk voor opslaan
  If Sheetnaam = "Offerte" Or Sheetnaam = "Voorlopig" Then
    FolderLocatie = DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes\" & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "_" & Range("I12").Value
    If Dir(FolderLocatie, vbDirectory) = "" Then MaakFolder FolderLocatie 'als folder niet bestaat maak dan folder aan
    BestandsNaam = "Offerte " & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "_" & Range("I12").Value

 2. #2
  Giga Honourable Senior Member HSV's avatar
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Bv.

  Code:
  'Stuk voor opslaan
  If Sheetnaam = "Offerte" Or Sheetnaam = "Voorlopig" Then
    CreateObject("shell.application").Namespace(DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes").newfolder Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "_" & Range("I12").Value
    BestandsNaam = "Offerte " & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "_" & Range("I12").Value
  Anders "Maakfolder" = MkDir
  ____________
  mvg,
  Harry

  Lag nooit om de keuzes van dien vraauw, bist ter zulf aine van....
  (Grunnegs-Gronings)

 3. #3
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  Beste HSV,

  De formule die ik had is goed ( die van u werkt ook prima), maar ik wil eigenlijk wanneer er meerdere offertes van 1 klant zijn deze onder een map hebben met als naam P14. en zonder I12
  En de bestandsnaam dan weer wel gewoon P14 en I12

 4. #4
  Giga Honourable Senior Member HSV's avatar
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Dan haal je onderstaand weg in de blauwe regel.
  Code:
  & "_" & Range("I12").Value
  Ps, geen formule maar code.
  ____________
  mvg,
  Harry

  Lag nooit om de keuzes van dien vraauw, bist ter zulf aine van....
  (Grunnegs-Gronings)

 5. #5
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  Beste HSV,

  Klopt dat was het,
  maar is het dan ook nog mogelijk om onder de folderlocatie ( bv markwat = P14) nog een folder te krijgen met markwat _ ( I12 = Badkamer)
  precies als de bestands naam? (P14_I12)
  en wanneer ik I12 niet in vul dat er dan ook geen folder meer onder de folderlocatie meer komt.
  dan is de ..code..... compleet (ik ben blond)

 6. #6
  Giga Honourable Senior Member HSV's avatar
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Met zoiets.
  Code:
  CreateObject("shell.application").Namespace(DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes").newfolder Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "\"& range("I12").value
  ____________
  mvg,
  Harry

  Lag nooit om de keuzes van dien vraauw, bist ter zulf aine van....
  (Grunnegs-Gronings)

 7. #7
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  Beste HSV,

  Het bestand wordt alleen niet opgeslagen in de onderliggende folder.

  Code:
  'Stuk voor opslaan
  If Sheetnaam = "Offerte" Or Sheetnaam = "Voorlopig" Then
    FolderLocatie = DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes\" & Sheets("InvoerSheet").Range("P14")
    If Dir(FolderLocatie, vbDirectory) = "" Then MaakFolder FolderLocatie 'als folder niet bestaat maak dan folder aan
    CreateObject("shell.application").Namespace(DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes").newfolder Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "\" & Range("I12").Value
    BestandsNaam = "Offerte " & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "_" & Range("I12").Value '

 8. #8
  Giga Honourable Senior Member HSV's avatar
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Beetje opletten natuurlijk.
  Er staan weer zaken in uit je openingspost.


  Zo uit m'n hoofd, dus proberen.
  Code:
  'Stuk voor opslaan
  If Sheetnaam = "Offerte" Or Sheetnaam = "Voorlopig" Then
  with Sheets("InvoerSheet")
    c00 = .Range("P14").Value & "\" & .Range("I12").Value
    FolderLocatie = DefaultFolder & Year(Now()) 
    CreateObject("shell.application").Namespace(folderlocatie).newfolder "offertes\"& c00 & "\"
  ThisWorkbook.SaveAs folderlocatie & "\" & c00 & "\Offerte " & .Range("P14").Value & "_" & .Range("I12").Value & ".xlsm", 52
  end with
  end if
  Laatst aangepast door HSV : 20 mei 2017 om 08:56 Reden: typo
  ____________
  mvg,
  Harry

  Lag nooit om de keuzes van dien vraauw, bist ter zulf aine van....
  (Grunnegs-Gronings)

 9. #9
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  De code gaat niet verder misschien wordt het voor U zo wat duidelijker, sorry voor het slecht weergeven van mijn vraag.

  Code:
    
  'Stuk voor opslaan
  If Sheetnaam = "Offerte" Or Sheetnaam = "Voorlopig" Then
    c00 = Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "\" & Sheets("InvoerSheet").Range("I12").Value
    FolderLocatie = DefaultFolder & Year(Now())
    CreateObject("shell.application").Namespace(FolderLocatie).newfolder "\offertes" & c00 & "\"
  ThisWorkbook.SaveAs FolderLocatie & "\" & c00 & "\" & c00 & ".xlsm", 52
  
  'Stuk voor opslaan
  'If Sheetnaam = "Offerte" Or Sheetnaam = "Voorlopig" Then
   ' FolderLocatie = DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes\" & Sheets("InvoerSheet").Range("P14")
   ' If Dir(FolderLocatie, vbDirectory) = "" Then MaakFolder FolderLocatie 'als folder niet bestaat maak dan folder aan
   ' BestandsNaam = "Offerte " & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "_" & Range("I12").Value
  
  Else
    FolderLocatie = DefaultFolder & Year(Now()) & "\facturen"
    If Dir(FolderLocatie, vbDirectory) = "" Then MaakFolder FolderLocatie 'als folder niet bestaat maak dan folder aan
    Sheets("InvoerSheet").Range("J26").Value = HoogsteNummer(FolderLocatie) + 1
    BestandsNaam = Sheets("InvoerSheet").Range("J26").Value & "_" & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value
  End If
  
  If Dir(FolderLocatie & "\" & BestandsNaam & ".xlsm") <> "" Then 'Als folder al bestaat, voeg er een nummer aan toe
    i = 1
    While Dir(FolderLocatie & "\" & BestandsNaam & "_" & i & ".xlsm") <> ""
      i = i + 1
    Wend
    BestandsNaam = BestandsNaam & "_" & i
  End If
  Call SlaOp(Sheetnaam, BestandsNaam, FolderLocatie)
  If Sheetnaam <> "Credit Factuur" And Sheetnaam <> "Voorlopig" Then
    Call MailMetPDFBijlage(BestandsNaam, FolderLocatie, Sheetnaam)
  End If
  
  Application.ScreenUpdating = True
   Dim wbk As Workbook
    Application.DisplayAlerts = False
    ThisWorkbook.Saved = True
    For Each wbk In Workbooks
      If wbk.Name <> ThisWorkbook.Name Then
        ThisWorkbook.Close
        Exit Sub
        End If
    Next
    Application.Quit
  End Sub
  
  Function HoogsteNummer(FolderNaam As String) As Long
    Dim MyObj As Object, MySource As Object, file As Variant
    Set MyObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set MySource = MyObj.GetFolder(FolderNaam)
    
    HoogsteNummer = Year(Now()) * 1000 + 10 'begin waarde
    For Each file In MySource.Files 'loop door alle files in de folder
      If IsNumeric(Left(file.Name, 7)) Then
        If Left(file.Name, 7) > HoogsteNummer Then 'kijk of de waarde van de eerste 7 getallen groter is als het hoogste getal
          HoogsteNummer = Left(file.Name, 7) 'maak hoogste getal gevonde waarde
        End If
      End If
    Next file
  End Function
  
  Sub SlaOp(Sheetnaam As String, BestandsNaam As String, FolderLocatie As String)
    On Error Resume Next
    
    If Sheetnaam <> "Voorlopig" Then
      Sheets(Sheetnaam).Visible = True 'de volgende methode werkt alleen als de sheet te zien is.
      
      Sheets(Sheetnaam).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
      Filename:=FolderLocatie & "\" & BestandsNaam & ".pdf", _
      Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
      IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
      
      Sheets(Sheetnaam).Visible = False 'maak sheet weer onzichtbaar
    End If
    
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=FolderLocatie & "\" & BestandsNaam & ".xlsm" 'sla actief document op
  End Sub
  Toch al onwijs bedankt!
  Laatst aangepast door markwat : 19 mei 2017 om 22:32

 10. #10
  Giga Honourable Senior Member HSV's avatar
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Wat bedoel je met de code gaat niet verder?
  Ik heb de code iets aangepast in mijn vorig bericht.
  ____________
  mvg,
  Harry

  Lag nooit om de keuzes van dien vraauw, bist ter zulf aine van....
  (Grunnegs-Gronings)

 11. #11
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  Beste HSV,

  Er komt een foutmelding van Objectvariabele of blokvariabele With is niet ingesteld.

 12. #12
  Giga Honourable Senior Member HSV's avatar
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Heb je de gewijzigde code getest?
  ____________
  mvg,
  Harry

  Lag nooit om de keuzes van dien vraauw, bist ter zulf aine van....
  (Grunnegs-Gronings)

 13. #13
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  Ik heb deze code en die werkt goed.
  alleen 1 klein probleempje wat nog is dat is, dat het de map vanuit I12 aanmaakt maar het bestand wordt niet in die nieuwe map opgeslagen, deze wordt op de daar boven liggende map opgeslagen.

  Code:
  'Stuk voor opslaan
  If Sheetnaam = "Offerte" Or Sheetnaam = "Voorlopig" Then
    FolderLocatie = DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes\" & Sheets("InvoerSheet").Range("P14")
    If Dir(FolderLocatie, vbDirectory) = "" Then MaakFolder FolderLocatie 'als folder niet bestaat maak dan folder aan
    CreateObject("shell.application").Namespace(DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes").newfolder Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "\" & Range("I12").Value
    BestandsNaam = "Offerte " & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "_" & Range("I12").Value

 14. #14
  Giga Honourable Senior Member HSV's avatar
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Succes verder.

 15. #15
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  Beste HSV,

  Jammer dat u zo reageer.
  ik heb uw code ingevuld en deze gaf een fout aan. (Er komt een foutmelding van Objectvariabele of blokvariabele With is niet ingesteld.)
  Zie wat ik gepost hebt daar staat gewoon bovenaan uw aangepaste code. (oude staan coma's voor)
  Ik heb daarom de eerste optie die u had aangegeven, weer terug gezet.

 16. #16
  Senior Member
  Geregistreerd
  11 maart 2011
  Beste HSV

  jammer dat je nu niet gewoon reageer.
  maar je was een beetje moeilijk aan het doen want de oplossing was simpel...

  Code:
  If Sheetnaam = "Offerte" Or Sheetnaam = "Voorlopig" Then
    FolderLocatie = DefaultFolder & Year(Now()) & "\offertes\" & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "\" & Range("I12").Value
    If Dir(FolderLocatie, vbDirectory) = "" Then MaakFolder FolderLocatie 'als folder niet bestaat maak dan folder aan
    BestandsNaam = Sheetnaam & "_" & Sheets("InvoerSheet").Range("P14").Value & "_" & Range("I12").Value
  deze code maakt een folderlocatie aan van de bestandsnaam en wanneer er een aanvullende naam is dan maakt hij daar ook eerst een map van en plaats daar het bestand in.

 17. #17
  Giga Honourable Senior Member HSV's avatar
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Ja echt jammer voor je.

  Als ik een code plaats en die wordt tot tweemaal toe veranderd met delen van je eigen code ertussen, zou er toch een lampje bij je moeten gaan branden.
  Zo simpel is het.
  ____________
  mvg,
  Harry

  Lag nooit om de keuzes van dien vraauw, bist ter zulf aine van....
  (Grunnegs-Gronings)

 18. Dit topic is automatisch gesloten omdat er sinds vier maanden niet meer op gereageerd is.

  Indien gewenst kan de topicstarter een verzoek tot heropening indienen.

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren
Aanbiedingen