Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl
Steun Helpmij.nl! Klik hier     Computerprobleem? Klik hier!

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 8 van 8

Onderwerp: VB6 foutcode 3021

 1. #1
  Senior Member
  Geregistreerd
  25 maart 2016
  Vraag is opgelost

  VB6 foutcode 3021

  Ik heb een factureringsprogramma die op een nieuwe pc is geïnstalleerd (W10).
  Ben zelf al een aantal foutmeldingen tegen gekomen maar deze ?
  Als ik een factuur maak en er daarna nog één wil maken krijg ik deze fout.
  Schakel ik de pc uit en weer aan kan ik weer 1 factuur maken voor ik de fout weer krijg.
  Zelf begin ik net met VBA te stoeien en heb weinig tot geen kennis.
  Wie o wie kan en wil mij hier mee helpen.
  Hij geeft bij de fout bij de volgende tekst

  'naam patient
  tekst = rs!nm_patient
  HTML Code:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  
  Public Sub vullen()
  Dim db As Database
  Dim nr
   
      ActiveWindow.WindowState = wdWindowStateMinimize
      
      Set db = OpenDatabase("c:\ttl account\ttlaccount.mdb")
      naam = ActiveDocument.Name
      tel = Len(naam)
      aant = tel - 4
      nr = Left$(naam, aant)
      
  'UIT FAKTUUR
      sql = "select * from faktuur where notanum = " & nr & ""
      Set rs = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  'naam patient
       tekst = rs!nm_patient
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<patient>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText tekst
  'notanummer
      notanr = rs!notanum
      tekst = rs!notanum
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<notanummer>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText tekst
  'nummer bon
      tekst = rs!num_bon
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<nummer bon>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText tekst
  'totaal
      teksttotaal = rs!bedrag
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<totaal>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      tel = Len(teksttotaal)
      Selection.TypeText teksttotaal
      'evt plaatsen nul(len)
      DoEvents
      komma
   
  'GEGEVENS TANDARTS
      nrt = rs!num_tandarts
      sql = "select * from gegevens where nummer = " & nrt & ""
      Set rs2 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  'naam tandarts
      tekst = rs2!naam
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<naam>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText tekst
  'adres tandarts
      tekst = rs2!adres
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<adres>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText tekst
  'postcode tandarts
      tekst = rs2!postcode
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<postcode>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText tekst
  'plaats tandarts
      tekst = rs2!plaats
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<plaats>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText tekst
      
  'UIT NOTAS
      sql = "select * from notas where notanr = " & notanr & ""
      Set rs3 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
      Do While Not rs3.BOF And Not rs3.EOF
      DoEvents
  'omschrijving
      o = rs3!artikel
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<<1>>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText o
  'aantal
      aant = rs3!Aantal
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<<2>>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.TypeText aant
  'prijs per stuk (halen uit artikel)
      omschr = rs3!artikel
      DoEvents
      sql = "select * from artikel where omschrijving = '" & omschr & "' "
      Set rs4 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
      tekstp = rs4!prijs
  'korting?
      nrt2 = "t" & nrt
      DoEvents
      sql = "select * from artikel where omschrijving = '" & omschr & "' "
      Set rs5 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
      DoEvents
      k = rs5.Fields(nrt2).Value
      If k = 0 Then
          pp = tekstp
      Else
          pp = tekstp / 100 * (100 - k)
      End If
      p = Int(pp * 100) / 100
  'plaatsen prijs per stuk
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<<3>>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      tel = Len(p)
      Selection.TypeText p
      'evt plaatsen nul(len)
      DoEvents
      komma
   
  'berekenen en plaatsen bedrag
      oudbedr = p * aant
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<<4>>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      bedr = Int(oudbedr * 100) / 100
      tel = Len(bedr)
      Selection.TypeText bedr
      'evt plaatsen nul(len)
      DoEvents
      komma
      
  'materiaalspecificatie?
      mat = rs4!materiaalspecificatie
      If mat <> "" Then
          Selection.HomeKey Unit:=wdStory
          Selection.Find.ClearFormatting
          With Selection.Find
              .Text = "<matspec>"
              .Forward = True
          End With
          Selection.Find.Execute
          Selection.TypeText mat
          Selection.TypeParagraph
          Selection.TypeText "<matspec>"
      End If
      
      DoEvents
      rs3.MoveNext
      Loop
   
  'verwijderen "lege" velden
      With Selection.Find
          Do While .Execute(FindText:="<<1>>", Forward:=False, Format:=False, Wrap:=wdFindContinue) = True
              Selection.Find.ClearFormatting
              Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
          DoEvents
          Selection.MoveLeft Unit:=wdWord, Count:=1
          Selection.EndKey Unit:=wdLine, Extend:=wdExtend
          Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
          Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
          Loop
      End With
      Selection.HomeKey Unit:=wdStory
      Selection.Find.ClearFormatting
      With Selection.Find
          .Text = "<matspec>"
          .Forward = True
      End With
      Selection.Find.Execute
      Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
   
      printen.Show
      
  End Sub

  alvast bedankt
  Jan

 2. #2
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Die gele tekst is niet te lezen.
  Heb je al met Google gezocht op vb6 error 3021?
  Daar krijg je genoeg op terug.
  "Hardware: The parts of a computer system that can be kicked. "
  Op rechtstreekse vragen via email reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 3. #3
  Senior Member
  Geregistreerd
  25 maart 2016
  Hoi Edmoor,
  Ja ik had al op internet gekeken maar dat gaat mij allemaal net iets verder dan ik ben.
  Waarom de helft van de code geel is geen idee maar hieronder is hij in het zwart.  Public Sub vullen()
  Dim db As Database
  Dim nr

  ActiveWindow.WindowState = wdWindowStateMinimize

  Set db = OpenDatabase("c:\ttl account\ttlaccount.mdb")
  naam = ActiveDocument.Name
  tel = Len(naam)
  aant = tel - 4
  nr = Left$(naam, aant)

  'UIT FAKTUUR
  sql = "select * from faktuur where notanum = " & nr & ""
  Set rs = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  'naam patient
  tekst = rs!nm_patient
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<patient>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  'notanummer
  notanr = rs!notanum
  tekst = rs!notanum
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<notanummer>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  'nummer bon
  tekst = rs!num_bon
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<nummer bon>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  'totaal
  teksttotaal = rs!bedrag
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<totaal>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  tel = Len(teksttotaal)
  Selection.TypeText teksttotaal
  'evt plaatsen nul(len)
  DoEvents
  komma

  'GEGEVENS TANDARTS
  nrt = rs!num_tandarts
  sql = "select * from gegevens where nummer = " & nrt & ""
  Set rs2 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  'naam tandarts
  tekst = rs2!naam
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<naam>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  'adres tandarts
  tekst = rs2!adres
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<adres>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  'postcode tandarts
  tekst = rs2!postcode
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<postcode>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  'plaats tandarts
  tekst = rs2!plaats
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<plaats>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst

  'UIT NOTAS
  sql = "select * from notas where notanr = " & notanr & ""
  Set rs3 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  Do While Not rs3.BOF And Not rs3.EOF
  DoEvents
  'omschrijving
  o = rs3!artikel
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<<1>>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText o
  'aantal
  aant = rs3!Aantal
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<<2>>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText aant
  'prijs per stuk (halen uit artikel)
  omschr = rs3!artikel
  DoEvents
  sql = "select * from artikel where omschrijving = '" & omschr & "' "
  Set rs4 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  tekstp = rs4!prijs
  'korting?
  nrt2 = "t" & nrt
  DoEvents
  sql = "select * from artikel where omschrijving = '" & omschr & "' "
  Set rs5 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  DoEvents
  k = rs5.Fields(nrt2).Value
  If k = 0 Then
  pp = tekstp
  Else
  pp = tekstp / 100 * (100 - k)
  End If
  p = Int(pp * 100) / 100
  'plaatsen prijs per stuk
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<<3>>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  tel = Len(p)
  Selection.TypeText p
  'evt plaatsen nul(len)
  DoEvents
  komma

  'berekenen en plaatsen bedrag
  oudbedr = p * aant
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<<4>>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  bedr = Int(oudbedr * 100) / 100
  tel = Len(bedr)
  Selection.TypeText bedr
  'evt plaatsen nul(len)
  DoEvents
  komma

  'materiaalspecificatie?
  mat = rs4!materiaalspecificatie
  If mat <> "" Then
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<matspec>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText mat
  Selection.TypeParagraph
  Selection.TypeText "<matspec>"
  End If

  DoEvents
  rs3.MoveNext
  Loop

  'verwijderen "lege" velden
  With Selection.Find
  Do While .Execute(FindText:="<<1>>", Forward:=False, Format:=False, Wrap:=wdFindContinue) = True
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  DoEvents
  Selection.MoveLeft Unit:=wdWord, Count:=1
  Selection.EndKey Unit:=wdLine, Extend:=wdExtend
  Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
  Loop
  End With
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<matspec>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1

  printen.Show

  End Sub

 4. #4
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Plaats je code in codetags, zo is het nog niet te volgen.
  Het lijkt me dat je aan het einde van de rit de database moet sluiten omdat je met een BOF of EOF fout zit.
  "Hardware: The parts of a computer system that can be kicked. "
  Op rechtstreekse vragen via email reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 5. #5
  Senior Member
  Geregistreerd
  25 maart 2016
  Hoi Edmoor,
  " Het lijkt me dat je aan het einde van de rit de database moet sluiten omdat je met een BOF of EOF fout zit."
  Dit wordt ook vaak op internet vermeld alleen niet hoe het verder moet.  Code:
  Public Sub vullen()
  Dim db As Database
  Dim nr
  
  ActiveWindow.WindowState = wdWindowStateMinimize
  
  Set db = OpenDatabase("c:\ttl account\ttlaccount.mdb")
  naam = ActiveDocument.Name
  tel = Len(naam)
  aant = tel - 4
  nr = Left$(naam, aant)
  
  'UIT FAKTUUR
  sql = "select * from faktuur where notanum = " & nr & ""
  Set rs = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  
  
  'naam patient
  tekst = rs!nm_patient
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<patient>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  
  
  'notanummer
  notanr = rs!notanum
  tekst = rs!notanum
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<notanummer>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  
  
  'nummer bon
  tekst = rs!num_bon
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<nummer bon>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  
  
  'totaal
  teksttotaal = rs!bedrag
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<totaal>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  tel = Len(teksttotaal)
  Selection.TypeText teksttotaal
  'evt plaatsen nul(len)
  DoEvents
  komma
  
  
  'GEGEVENS TANDARTS
  nrt = rs!num_tandarts
  sql = "select * from gegevens where nummer = " & nrt & ""
  Set rs2 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  'naam tandarts
  tekst = rs2!naam
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<naam>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  
  
  'adres tandarts
  tekst = rs2!adres
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<adres>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  
  
  'postcode tandarts
  tekst = rs2!postcode
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<postcode>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  
  
  'plaats tandarts
  tekst = rs2!plaats
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<plaats>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText tekst
  
  
  'UIT NOTAS
  sql = "select * from notas where notanr = " & notanr & ""
  Set rs3 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  Do While Not rs3.BOF And Not rs3.EOF
  DoEvents
  'omschrijving
  o = rs3!artikel
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<<1>>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText o
  
  
  'aantal
  aant = rs3!Aantal
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<<2>>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText aant
  
  
  'prijs per stuk (halen uit artikel)
  omschr = rs3!artikel
  DoEvents
  sql = "select * from artikel where omschrijving = '" & omschr & "' "
  Set rs4 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  tekstp = rs4!prijs
  
  
  'korting?
  nrt2 = "t" & nrt
  DoEvents
  sql = "select * from artikel where omschrijving = '" & omschr & "' "
  Set rs5 = db.OpenRecordset(sql, dbOpenSnapshot)
  DoEvents
  k = rs5.Fields(nrt2).Value
  If k = 0 Then
  pp = tekstp
  Else
  pp = tekstp / 100 * (100 - k)
  End If
  p = Int(pp * 100) / 100
  
  
  'plaatsen prijs per stuk
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<<3>>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  tel = Len(p)
  Selection.TypeText p
  'evt plaatsen nul(len)
  DoEvents
  komma
  
  
  'berekenen en plaatsen bedrag
  oudbedr = p * aant
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<<4>>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  bedr = Int(oudbedr * 100) / 100
  tel = Len(bedr)
  Selection.TypeText bedr
  'evt plaatsen nul(len)
  DoEvents
  komma
  
  
  'materiaalspecificatie?
  mat = rs4!materiaalspecificatie
  If mat <> "" Then
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<matspec>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.TypeText mat
  Selection.TypeParagraph
  Selection.TypeText "<matspec>"
  End If
  
  
  DoEvents
  rs3.MoveNext
  Loop
  
  
  'verwijderen "lege" velden
  With Selection.Find
  Do While .Execute(FindText:="<<1>>", Forward:=False, Format:=False, Wrap:=wdFindContinue) = True
  Selection.Find.ClearFormatting
  Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
  DoEvents
  Selection.MoveLeft Unit:=wdWord, Count:=1
  Selection.EndKey Unit:=wdLine, Extend:=wdExtend
  Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend
  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
  Loop
  End With
  Selection.HomeKey Unit:=wdStory
  Selection.Find.ClearFormatting
  With Selection.Find
  .Text = "<matspec>"
  .Forward = True
  End With
  Selection.Find.Execute
  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1
  
  printen.Show
  
  End Sub

 6. #6
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Probeer het eens met:
  Set db = Nothing
  Set rs = Nothing
  "Hardware: The parts of a computer system that can be kicked. "
  Op rechtstreekse vragen via email reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 7. #7
  Senior Member
  Geregistreerd
  25 maart 2016
  Edmoor het is gelukt.
  Geen melding meer gekregen.
  Dank je voor het meedenken. Super

 8. #8
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Ok dan
  Ik denk overigens dat het sluiten van de RecordSet voldoende is.
  "Hardware: The parts of a computer system that can be kicked. "
  Op rechtstreekse vragen via email reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 9. Dit topic is automatisch gesloten omdat er sinds vier maanden niet meer op gereageerd is.

  Indien gewenst kan de topicstarter een verzoek tot heropening indienen.

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren