Ik kan excel rapporten importeren vanuit mijn zonnepaneelmonitoring + meter van de hoofdader elek. waarbij ik in verschillende kolommen zowel verbruiks- als productiegegevens van energie (Wh) kan zien met een resolutie van 5 minuten.

Zou het mogelijk zijn om naast deze kolommen een gemiddelde weekoverzicht met resolutie van 1u (om niet teveel gegevens te hebben) te maken? Een soort van "verbruiksprofiel".

Ik zou namelijk graag willen weten hoe "de gemiddelde week" er uit ziet. Ik zie bijvoorbeeld dat er in het weekend meer verbruik is dan in de week. Graag had ik daarom naast deze kolommen met de enorme waslijst van meetgegevens, ook een kolom gehad met daarin de gegevens uit de hoofdtabel, maar dan in een gemiddeld resultaat gegoten.

in de bijlage vinden jullie het bestand. De 6 linkse kolommen zijn de ge´mporteerde gegevens. Al hetgeen rechts daarvan staat heb ik gemaakt. In het geel staan de gegevens die ik nog zou willen berekenen, en waarvoor ik jullie hulp vraag.

Bijkomende vraag: als ik nu volgend jaar weer een excelbestand importeer, kan ik dan uit dat bestand de eerste 6 kolommen kopiŰren, en dan plakken in dit bestand, waardoor de excel een herberekening maakt en de gemiddelde waarden berekent van de nieuwe geplakte gegevens? Als ik dezelfde structuur en kolomvolgorde aanhoud?

bedankt.

verbruiks- en productiegegevens augustus tot november.xlsx