Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl
Steun Helpmij.nl! Klik hier     Computerprobleem? Klik hier!

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 14 van 14

Onderwerp: Exelmacro openen vanuit Access

 1. #1
  Senior Member
  Geregistreerd
  4 februari 2014
  Vraag is opgelost

  Exelmacro openen vanuit Access

  Ik tracht een werkbook te openen vanuit Access maar krijg de volgende foutmelding (nr 1004): "Het bestand 2590056.xlsx kan niet worden geopend omdat de bestandsindeling of de bestandsextensie niet geldig is". Heb dit gecontroleerd en is een excelbestand met de juiste extentie (xlsx). Hierbij de code
  Code:
         Dim XL As Object
              Dim OpenWerkboek As Object
              
              Set XL = CreateObject("Excel.Application")
              txtOpenWerkboekPad = "C:\IGEANToets_FE\TeVersturenExcels\" & txtStamboeknummerVersturen & ".xlsx"
              
              With XL
                .Visible = False
                .DisplayAlerts = False
                .Workbooks.Open (txtOpenWerkboekPad)
                
                With .OpenWerkboek
                  .Range("A2").Select
    '              .Range("A2", Selection.End(xlDown)).Select
                
                End With
                OpenWerkboek.SaveAs "C:\IGEANToets_FE\TeVersturenExcels\" & txtStamboeknummerVersturen & ".xlsx"
              End With
              
              OpenWerkboek.Close
              XL.Close
              
              Set OpenWerkboek = Nothing
              Set XL = Nothing
  Ik wil ook in Access een Excelmacro te laten lopen. Is dat mogelijk? Ik krijg hier een foutmelding op .Range("A2",Selection.End(xlDown)).Select

 2. #2
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Wat gebeurd er als je dat werkboek direct met Excel opent?
  En wat is XL.OpenWerkboek?
  Dat is niet een bij Excel bekende Methode.
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 3. #3
  Senior Member
  Geregistreerd
  4 februari 2014
  Excelfile was wel degelijk corrupt. Dat probleem is opgelost. Bedankt!
  Blijft mijn tweede vraag bestaan: kan ik een macro aanmaken in mijn applicatie met Excelfuncties, zoals
  Code:
  Range("L2").Select
  Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
  Code:
  With Selection.Validation
      .Delete
      .Add Type:=xlValidateWholeNumber, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
      Operator:=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="3"
      .IgnoreBlank = True
      .InCellDropdown = True
      .InputTitle = ""
      .ErrorTitle = "Foute ingave"
      .InputMessage = ""
      .ErrorMessage = "Geef juiste waarde in!"
      .ShowInput = True
      .ShowError = True
  End With
  Code:
  ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
  ActiveWorkbook.Save

 4. #4
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Uiteraard kan je die aanmaken, maar ze zullen alleen werken in de context van een Excel object.
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 5. #5
  Senior Member
  Geregistreerd
  4 februari 2014
  Ik heb reeds op verschillende manieren geprobeert. Maar hoe moet ik bijvoorbeeld deze code op de plaats in mijn procedure krijgen (zie gekleurd gedeelte). Het Excelobject is geopend, dacht ik toch. Hoe zou deze code hier geplaatst moeten worden?
  Code:
    Range("M2:M26,O2,O2:O26,Q2,Q2:Q26").Select
    Range("Q2").Activate
    With Selection.Validation
      .Delete
      .Add Type:=xlValidateWholeNumber, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
      Operator:=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="3"
      .IgnoreBlank = True
      .InCellDropdown = True
      .InputTitle = ""
      .ErrorTitle = "Foute ingave"
      .InputMessage = ""
      .ErrorMessage = "Geef juiste waarde in!"
      .ShowInput = True
      .ShowError = True
    End With
  Code:
              Dim XL As Excel.Application
              Dim OpenWerkboek As Excel.Workbook
              
              Set XL = CreateObject("Excel.Application")
              Set OpenWerkboek = XL.Workbooks.Open("C:\IGEANToets_FE\TeVersturenExcels\" & txtStamboeknummerVersturen & ".xlsx")
              
              With XL
                .Visible = False
                .DisplayAlerts = False
                
                With OpenWerkboek
                  'vanaf hier Excel formatting
                  'opletten op iAantalDomeinen!
                  'eerst aantal Down tellen
                  .EN HIER MACRO CODE?                
  
                End With
              End With
              
              OpenWerkboek.Close
              XL.Close
              
              Set OpenWerkboek = Nothing
              Set XL = Nothing

 6. #6
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Net zoals je het in Excel zou doen.
  Je moet er nog wel een bladnaam voor zetten.

  Daarnaast heeft dit niets met Access van doen.
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 7. #7
  Tera Honourable Senior Member
  Verenigingslid
  OctaFish's avatar
  Geregistreerd
  6 februari 2009
  Locatie
  Rotterdam
  Afstand tot server
  ±151 km
  De code is prima aan de praat te krijgen.
  Code:
  Sub testExcel()
  Dim XL As Excel.Application
  Dim OpenWerkboek As Excel.Workbook
  Dim rng As Excel.Range
    Set XL = CreateObject("Excel.Application")
    Set OpenWerkboek = XL.Workbooks.Open("C:\IGEANToets_FE\TeVersturenExcels\" & txtStamboeknummerVersturen & ".xlsx")
    With XL
      .Visible = True
      .DisplayAlerts = False
      
      With OpenWerkboek
        Set rng = Union(Range("H2:H26"), Range("M2:M26"), Range("O2:O26"))
        With rng.Validation
          .Delete
          .Add Type:=xlValidateWholeNumber, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="3"
          .IgnoreBlank = True
          .InCellDropdown = True
          .InputTitle = "Testje"
          .ErrorTitle = "Foute ingave"
          .InputMessage = "Niet fout doen!"
          .ErrorMessage = "Geef juiste waarde in!"
          .ShowInput = True
          .ShowError = True
        End With
      End With
    End With
    
  ''  OpenWerkboek.Close
  ''  XL.Quit
    
  End Sub
  Gebruik de QUOTE knop alleen als je iets wit citeren.
  Op deze pagina kun je zien hoe je met TAGS werkt.

 8. #8
  Senior Member
  Geregistreerd
  4 februari 2014
  Bedankt, het werkt! . Ik wil de Range variabel maken volgens de invoer van de gebruiker, maar krijg een foutmelding: "Typen komen niet overeen" ->> Set rng = txtRanges. Ik weet niet hoe ik het type van de string moet aanpassen? Graag wat hulp!

  Code:
              Dim iRijen As Long
              Dim XL As Excel.Application
              Dim OpenWerkboek As Excel.Workbook
              Dim rng As Excel.Range
              Dim txtRanges As String
              Dim txtNaamKolom As Strings
              
              Set XL = CreateObject("Excel.Application")
              Set OpenWerkboek = XL.Workbooks.Open("C:\IGEANToets_FE\TeVersturenExcels\" & txtStamboeknummerVersturen & ".xlsx")
              
              txtRanges = ""
              txtNaamKolom = "MOQSUWY" 'Let op slechts 7 domeinen maximaal toe te kennen
              
              With XL
                .Visible = False 'waarom False?
                .DisplayAlerts = False
                
                With OpenWerkboek
                  'vanaf hier Excel formatting
                  'opletten op iAantalDomeinen!
                  'Bepaal het aantal Ranges volgens het aantal iAantalDomeinen
                  'Opnieuw de integer "i" gebruiken
                  For i = 1 To iAantalDomeinen
                    txtRanges = txtRanges + "Range(""" & Mid(txtNaamKolom, i, 1) & ";" & iAantalLeerlingen & """),"
                  Next i
                  txtRanges = "Union(" & Mid(txtRanges, 1, Len(txtRanges) - 1) & ")"
                  
                  Set rng = txtRanges
                  
                  With rng.Validation
                    .Delete
                    .Add Type:=xlValidateWholeNumber, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="3"
                    .IgnoreBlank = True
                    .InCellDropdown = True
                    .InputTitle = "Punten ingeven"
                    .ErrorTitle = "Foute ingave"
                    .InputMessage = "Geef hier je punten in."
                    .ErrorMessage = "Geef juiste waarde in!"
                    .ShowInput = True
                    .ShowError = True
                  End With
  
                End With
                OpenWerkboek.SaveAs "C:\IGEANToets_FE\TeVersturenExcels\" & txtStamboeknummerVersturen & ".xlsx"
              End With
              
              OpenWerkboek.Close
              XL.Close
              
              Set OpenWerkboek = Nothing
              Set XL = Nothing

 9. #9
  Tera Honourable Senior Member
  Verenigingslid
  OctaFish's avatar
  Geregistreerd
  6 februari 2009
  Locatie
  Rotterdam
  Afstand tot server
  ±151 km
  Je maakt de fout dat je commando's vervangt door tekst. Dat kan natuurlijk nooit.
  Code:
  Sub testje()
  Dim txtNaamKolom As String, arr() As Variant
  Dim rng As Range
  
    txtNaamKolom = "MOQSUWY" 'Let op slechts 7 domeinen maximaal toe te kennen
    For i = 0 To Len(txtNaamKolom) - 1
      ReDim Preserve arr(i)
      arr(i) = Mid(txtNaamKolom, i + 1, 1)
    Next i
    For i = LBound(arr) To UBound(arr)
      If i = LBound(arr) Then
        Set rng = Range("" & arr(i) & ":" & arr(i) & "")
      Else
        Set rng = Union(rng, Range("" & arr(i) & ":" & arr(i) & ""))
      End If
      MsgBox rng.Address
    Next i
  
  End Sub
  Gebruik de QUOTE knop alleen als je iets wit citeren.
  Op deze pagina kun je zien hoe je met TAGS werkt.

 10. #10
  Senior Member
  Geregistreerd
  4 februari 2014
  Geweldig! Bedankt! . Heb de Option Base op 1 gezet anders krijgt de LBound(arr) de laagste waarde 0. Toch nog wat theoretische kennis nodig. Msg rng.Address geeft "$M:$M,$O:$O,$Q:$Q". Hoe weet Excel dat dat hier bijvoorbeeld verwezen wordt naar Range("M2:M25")?

 11. #11
  Senior Member
  Geregistreerd
  4 februari 2014
  In Excel wordt de opdracht .ErrorTitle, .ErrorMessage niet uitgevoerd ofschoon .ShowError = True.

 12. #12
  Tera Honourable Senior Member
  Verenigingslid
  OctaFish's avatar
  Geregistreerd
  6 februari 2009
  Locatie
  Rotterdam
  Afstand tot server
  ±151 km
  Quote Origineel gepost door so10070 Bekijk Bericht
  Msg rng.Address geeft "$M:$M,$O:$O,$Q:$Q". Hoe weet Excel dat dat hier bijvoorbeeld verwezen wordt naar Range("M2:M25")?
  Dat weet Excel uiteraard niet; ik heb jouw voorbeeldcode aangepast. Daarbij ben ik uitgegaan van txtNaamKolom = "MOQSUWY" Dus daar heb ik de ranges op gebaseerd, en dan krijg je complete kolommen. Ik ging er eigenlijk vanuit dat je daar zelf wel a.d.h.v. het voorbeeld de juiste ranges van kan maken .
  Code:
  Sub testExcel()
  Dim XL As Excel.Application
  Dim OpenWerkboek As Excel.Workbook
  Dim rng As Excel.Range
  Dim arr() As Variant, iR As Integer
  Const txtNaamKolom As String = "MOQSUWY"  'Let op slechts 7 domeinen maximaal toe te kennen
    
    iR = InputBox("Typ het aantal rijen:", "Aantal rijen", 25)
    If Not IsNumeric(iR) Then Exit Sub
    
    Set XL = CreateObject("Excel.Application")
    Set OpenWerkboek = XL.Workbooks.Open("H:\Mijn documenten\Downloads\HelpMij\Test\XLS\aantallen.als.xlsx")
    With XL
      .Visible = True
      .DisplayAlerts = False
      
      With OpenWerkboek
        For i = 0 To Len(txtNaamKolom) - 1
          ReDim Preserve arr(i)
          arr(i) = Mid(txtNaamKolom, i + 1, 1)
        Next i
        For i = LBound(arr) To UBound(arr)
          If i = LBound(arr) Then
            Set rng = Range("" & arr(i) & "2:" & arr(i) & iR & "")
          Else
            Set rng = Union(rng, Range("" & arr(i) & "2:" & arr(i) & iR & ""))
          End If
          MsgBox rng.Address
        Next i
        With rng.Validation
          .Delete
          .Add type:=xlValidateWholeNumber, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="3"
          .IgnoreBlank = True
          .InCellDropdown = True
          .InputTitle = "Testje"
          .ErrorTitle = "Foute ingave"
          .InputMessage = "Niet fout doen!"
          .ErrorMessage = "Geef juiste waarde in!"
          .ShowInput = True
          .ShowError = True
        End With
      End With
    End With
  End Sub
  Wat betreft je laatste opmerking: die krijg ik ook niet aan de praat als ik handmatig een foutmelding maak op getallen. Toch heeft de functie wel gewerkt...
  Gebruik de QUOTE knop alleen als je iets wit citeren.
  Op deze pagina kun je zien hoe je met TAGS werkt.

 13. #13
  Senior Member
  Geregistreerd
  4 februari 2014
  De Error-opmerkingen worden nu wel getoond.
  De code zelf moet ik nog aanpassen.

 14. #14
  Tera Honourable Senior Member
  Verenigingslid
  OctaFish's avatar
  Geregistreerd
  6 februari 2009
  Locatie
  Rotterdam
  Afstand tot server
  ±151 km
  Easy peasy . (Appeltje eitje )
  Gebruik de QUOTE knop alleen als je iets wit citeren.
  Op deze pagina kun je zien hoe je met TAGS werkt.

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren