Het team achter Helpmij.nl heeft dringend versterking nodig!

De plannen liggen er, alleen ontbreekt het ons aan de noodzakelijke mankracht: enthousiaste vrijwilligers die hun kennis en kunde en een klein stukje van hun vrije tijd willen inzetten om Helpmij.nl toekomstbestendig te maken.

Wat is er te doen?
  • Het forum moet gemoderniseerd en vereenvoudigd worden, hiervoor heeft ons team beheer dringend behoefte aan webdevelopers, systeembeheerders, database administrators, analisten, testers.
  • Wij hebben een YouTube kanaal dat met content gevuld moet worden.
  • Wij hebben een magazine waarvan de redactie dringend verlegen zit om versterking.
  • Wij laten op commercieel gebied soms kansen en mogelijkheden liggen omdat het aan tijd ontbreekt om achter deze adverteerders aan te gaan en steviger p.r. te bedrijven.


En zo zijn er nog een paar zaken die helaas slechts traag vooruitkomen door het gebrek aan mankracht.

Het huidige, kleine, team houdt de zaak al jaren succesvol aan de gang, maar begint nu langzaam vast te lopen. Help dus!

Ken jij iemand in jouw netwerk, of ben jij zelf iemand die de kwaliteiten heeft om ons team te komen versterken?
In dat geval kunnen wij niet wachten op jouw reactie!

Wij hebben echt heel dringend hulp nodig!

Reacties graag aan bestuur@helpmij.nl