Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl
Steun Helpmij.nl! Klik hier     Computerprobleem? Klik hier!

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 10 van 10

Onderwerp: Userform afsluiten vraagstelling 'gegevens opslaan?'

 1. #1
  Vraag is opgelost

  Userform afsluiten vraagstelling 'gegevens opslaan?'

  Goedemorgen,

  Ik heb een vraag over een mogelijkheid in een userform wanneer de userform gesloten wordt;

  Ik heb een userform met een commandbutton <opslaan> Het gebeurt wel eens dat men gegevens invuld in de userform maar de <opslaan> knop vergeet, gevolg -> gegevens worden niet weggeschreven. Nu dacht ik dat het misschien handiger was om geen gebruik te maken van een <opslaan> knop maar de functie 'opslaan' te activeren wanneer de userform afgesloten wordt.

  Wanneer men de userform afsluit er een msgbox komt met de vraag: gegevens opslaan J/N? Knop J = activeren gegevens verwerken, knop N = afsluiten zonder opslaan.

  Weet iemand is dit mogelijk is en zo ja, hoe?

 2. #2
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Dat kan je doen in deze Sub:
  Code:
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    'CloseMode 0 = "Afgesloten via kruisje"
    'CloseMode 1 = "Afgesloten via Unload Me Of Unload Userform naam"
    'Zet bij niet afsluiten: Cancel = True
  
    Select Case MsgBox("Gegevens opslaan?", vbYesNoCancel, "Formulier sluiten")
      Case vbYes
        'Activeren gegevens verwerken
      Case vbNo
        'Afsluiten zonder opslaan
      Case vbCancel
        Cancel = True
    End Select
  End Sub
  Laatst aangepast door edmoor : 16 januari 2020 om 13:11
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 3. #3
  Dank voor je hulp!

  Ik heb de code getest en werkt prima! Enige wat mij niet lukt


  Code:
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  
    Select Case MsgBox("Gegevens opslaan?", vbYesNoCancel, "Formulier sluiten")
      Case vbYes
        'Hier voeg ik mijn code toe om de gegevens te verwerken
      Case vbNo
        
      Case vbCancel
        Cancel = True
    End Select
  End Sub
  Wanneer ik op 'JA' klik dan worden mijn gegevens niet verwerkt maar verdwijnt de msgbox zonder verdere verwerking van de data. Doe ik iets verkeerd?

  De code die ik verwerk bevat een trigger (verplicht in te vullen veld), code begint zo:
  Code:
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  
    Select Case MsgBox("Gegevens opslaan?", vbYesNoCancel, "Formulier sluiten")
      Case vbYes
  
  Dim iRow As Long
  Dim ws As Worksheet
  
  Dim lrow As Long
  Dim lCount As Long
    
  Set ws = Worksheets("Blad1")
  
  ActiveSheet.ListObjects(1).AutoFilter.ShowAllData
  
  Range("B5").Select
  
  iRow = ws.Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious, LookIn:=xlValues).Row + 1
  
  If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Then
   Me.TextBox1.SetFocus
   MsgBox "Bla Bla Bla", vbOKOnly + vbInformation, "Bla Bla"
   Exit Sub
   End If
  
  
      Case vbNo
        
      Case vbCancel
        Cancel = True
    End Select
  End Sub
  (Uiteraard na de End If volgt de rest van de code) Dit is slechts deel van de code die dient als een voorbeeld, mogelijk geeft dit een conflict?)
  Laatst aangepast door carloschouw : 16 januari 2020 om 15:00

 4. #4
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Ik zie daar ook geen code staan.
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 5. #5
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Dat is niet te lezen zo. Je kan je makkelijker zo doen.
  Code:
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
  
    Select Case MsgBox("Gegevens opslaan?", vbYesNoCancel, "Formulier sluiten")
      Case vbYes
        Call JouwSUB
  
      Case vbNo
        
      Case vbCancel
        Cancel = True
    End Select
  End Sub
  Als het dan nog niet werkt kan je simpel in debug mode met F8 volgen waar het mis gaat.
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 6. #6
  Excuses, had mijn code 'geknipt' toegevoegd. Hier is mijn totale code voor deze functionaliteit.

  Waar ik niet uitkom -> Wanneer ik bij afsluiten van de Userform op 'opslaan Ja' klik komt er eerst de Trim naar voren 'MsgBox "Nummer invullen", vbOKOnly + vbInformation, "Nummer"', dat werkt goed. Klik ik op die MsgBox (<OK> button) om het nummer in te vullen, dan kan dat niet want de Userform wordt n.l. afgesloten i.p.v. dat ik verder kan met het invullen van het formulier.

  Na de Trim (check of TextBox1 is ingevuld of niet), in dit geval heb ik het niet ingevuld om de functionaliteit te testen, verdwijnt de Userform. Wanneer ik de TextBox1 vooraf WEL invul werkt het verder prima.

  De 'fout' zit hem dus in de TextBox1 ingevuld J/N code. Daar kom ik niet uit om dit op te lossen. Heb jij een idee?


  Code:
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
       
  Dim iRow As Long
  Dim ws As Worksheet
  
  Dim lrow As Long
  Dim lCount As Long
    
  
    Select Case MsgBox("Gegevens opslaan?", vbYesNoCancel, "Formulier sluiten")
      Case vbYes
  
  Set ws = Worksheets("Blad1")
  
  ActiveSheet.ListObjects(1).AutoFilter.ShowAllData
  
  Range("B5").Select
  
  iRow = ws.Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlRows, SearchDirection:=xlPrevious, LookIn:=xlValues).Row + 1
  
  If Trim(Me.TextBox1.Value) = "" Then
   Me.TextBox1.SetFocus
   MsgBox "Nummer invullen", vbOKOnly + vbInformation, "Nummer"
   Exit Sub
   End If
  
  ws.Cells(iRow, 1).Value = Me.TextBox1.Value
  ws.Cells(iRow, 2).Value = Me.ComboBox2.Value
  ws.Cells(iRow, 3).Value = Me.ComboBox3.Value
  ws.Cells(iRow, 4).Value = Me.TextBox4.Value
  ws.Cells(iRow, 5).Value = Me.TextBox5.Value
  ws.Cells(iRow, 6).Value = Me.TextBox6.Value
  ws.Cells(iRow, 7).Value = Me.TextBox7.Value
  ws.Cells(iRow, 8).Value = Me.ComboBox8.Value
  ws.Cells(iRow, 9).Value = Me.TextBox9.Value
  ws.Cells(iRow, 10).Value = Me.TextBox10.Value
  ws.Cells(iRow, 11).Value = Me.TextBox11.Value
  ws.Cells(iRow, 12).Value = Me.TextBox12.Value
  ws.Cells(iRow, 13).Value = Me.TextBox13.Value
  ws.Cells(iRow, 14).Value = Me.ComboBox14.Value
  ws.Cells(iRow, 15).Value = Me.TextBox15.Value
  ws.Cells(iRow, 16).Value = Me.TextBox16.Value
  ws.Cells(iRow, 17).Value = Me.CheckBox17.Value
  ws.Cells(iRow, 18).Value = Me.TextBox18.Value
  ws.Cells(iRow, 19).Value = Me.Label1.Caption
  ws.Cells(iRow, 20).Value = Me.Label2.Caption
  ws.Cells(iRow, 21).Value = Me.Label3.Caption
  ws.Cells(iRow, 22).Value = Me.Label4.Caption
  ws.Cells(iRow, 23).Value = Me.Label5.Caption
  ws.Cells(iRow, 24).Value = Me.Label6.Caption
  ws.Cells(iRow, 25).Value = Me.Label7.Caption
  ws.Cells(iRow, 26).Value = Me.TextBox33.Value
  ws.Cells(iRow, 27).Value = Me.TextBox34.Value
  ws.Cells(iRow, 28).Value = Me.ComboBox35.Value
  ws.Cells(iRow, 29).Value = Me.ComboBox36.Value
  ws.Cells(iRow, 30).Value = Me.ComboBox37.Value
  ws.Cells(iRow, 31).Value = Me.CheckBox38.Value
  ws.Cells(iRow, 32).Value = Me.TextBox39.Value
  ws.Cells(iRow, 33).Value = Me.TextBox40.Value
  ws.Cells(iRow, 34).Value = Me.TextBox41.Value
  
     TextBox1.Enabled = True
  Me.TextBox1.SetFocus
     TextBox1.Enabled = False
  
    ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").ListObjects("Tabel1").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").ListObjects("Tabel1").Sort.SortFields.Add _
      Key:=Range("Tabel1[[#All],[Nummer]]"), SortOn:=xlSortOnValues _
      , Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Blad1").ListObjects("Tabel1").Sort
      .Header = xlYes
      .MatchCase = False
      .Orientation = xlTopToBottom
      .SortMethod = xlPinYin
      .Apply
    End With
  
    For lrow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row To 2 Step -1
      lCount = lCount + 1
      If Cells(lrow, "A") = Cells(lrow, "A").Offset(-1, 0) Then
        Cells(lrow, "A").Offset(-1, 0).EntireRow.Delete
      End If
       
    Next lrow
      
    Range("A1").Select
      
     ActiveSheet.Protect Password:="0000", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
      , AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=True
      
      Case vbNo
  
      Case vbCancel
        Cancel = True
  
    End Select
  
  End Sub

 7. #7
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Als je je document plaatst kan ik er vanavond wel even naar kijken.
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 8. #8
  Dank!

  Hierbij een bewerkte userform (veel zaken verwijderd), gaat om de functionaliteit die ik niet werkend krijg

  Userform.xlsm

 9. #9
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Probeer eens of dit is wat je bedoelt:
  Userform.xlsm

  Kijk ook naar wat ik aan leesbaarheid van code heb gedaan.
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 10. #10
  Top, dit is hetgeen wat ik zocht! Ziet er super uit..

  Bedankt voor je hulp!

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren