Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl
Steun Helpmij.nl! Klik hier     Computerprobleem? Klik hier!

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 13 van 13

Onderwerp: Afspeelduur in het Engels

 1. #1
  Senior Member
  Geregistreerd
  12 December 2014
  Vraag is niet opgelost

  Afspeelduur in het Engels

  Hallo allemaal,

  Met VBA laat ik een lijstje in Excel zetten van alle MP4-tjes die ik heb. Maar ik wil ook het veld Afspeelduur.
  Ik kom er niet achter hoe dat veld in het Engels heet. Heb alleen de NL software, dus ik kan niet even switchen.

  Groet
  Willem

 2. #2
  Giga Senior PHP4U's avatar
  Geregistreerd
  3 August 2014
  playing time?

 3. #3
  Length.

  Tardis

 4. #4
  Senior Member
  Geregistreerd
  12 December 2014
  Dat lijkt het niet te zijn.

  File.datelastModified werkt, maar op File.Length krijg ik een foutmelding.

  En playing time ook niet.

 5. #5
  Giga Honourable Senior Member
  Geregistreerd
  2 March 2013
  Veel informatie geef je niet. Je kan hier even kijken http://www.snb-vba.eu/VBA_Bestanden_en.html#L_1.71
  Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan het niet dwingen te drinken.

 6. #6
  Senior Member
  Geregistreerd
  12 December 2014
  Ok.

  Met het commando File.Name en File.datelastModified laat ik in kolom A en B de Bestandsnaam en Datum Gewijzigd zetten.
  In kolom 3 wil ik zien hoe lang mijn MP4-tje duurt. Als je in Windowsverkenner die kolom toevoegt, dan heet die in het NL Afspeelduur.

 7. #7
  Giga Honourable Senior Member
  Geregistreerd
  2 March 2013
  Nog steeds niets aan informatie. Excelbestand? Code? Linkje bekeken en er iets van toegepast?
  Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan het niet dwingen te drinken.

 8. #8
  Senior Member
  Geregistreerd
  12 December 2014
  Dit is de code:

  Code:
  Option Compare Text
   
  Sub FilesOphalen()
     
  Range("A4:D5000").Delete
  
    Dim fso As Object, _
    ShellApp As Object, _
    File As Object, _
    SubFolder As Object, _
    Directory As String, _
    Problem As Boolean, _
    ExcelVer As Integer
     
     'Turn off screen flashing
    Application.ScreenUpdating = False
     
     'Create objects to get a listing of all files in the directory
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
     
     'Prompt user to select a directory
    Do
      Problem = False
  
      Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application"). _
      Browseforfolder(0, "Kies een folder", 0, StartPad)
      
      On Error Resume Next
       'Evaluate if directory is valid
      Directory = ShellApp.self.Path
      Set SubFolder = fso.GetFolder(Directory).Files
      If Err.Number <> 0 Then
        If MsgBox("U heeft geen geldige directory gekozen!" & vbCrLf & _
        "Wil u het opnieuw proberen?", vbYesNoCancel, _
        "Directory Required") <> vbYes Then Exit Sub
        Problem = True
      End If
      On Error GoTo 0
    Loop Until Problem = False
     
     'Set up the headers on the worksheet
    With ActiveSheet
      With .Range("A1")
        .Value = "Alle gegevens uit:"
         'If Excel 2000 or greater, add hyperlink with file name
         'displayed. If earlier, add hyperlink with full path displayed
        If Val(Application.Version) > 8 Then 'Using XL2000+
          .Parent.Hyperlinks.Add _
          Anchor:=.Offset(0, 1), _
          Address:=Directory, _
          TextToDisplay:=Directory
        Else 'Using XL97
          .Parent.Hyperlinks.Add _
          Anchor:=.Offset(0, 1), _
          Address:=Directory
        End If
      End With
      
      With .Range("A3")
        .Value = "Naam van map"
        .ColumnWidth = 70
        .Interior.ColorIndex = 15
        With .Offset(0, 1)
          .ColumnWidth = 15
          .Value = "Aanmaak datum"
          .Interior.ColorIndex = 15
          .HorizontalAlignment = xlCenter
        End With
        
        With .Offset(0, 2)
          .ColumnWidth = 15
          .Value = "Grote in (Kb)"
          .Interior.ColorIndex = 15
          .HorizontalAlignment = xlCenter
        End With
        
        With .Offset(0, 3)
          .ColumnWidth = 15
          .Value = "Afspeelduur"
          .Interior.ColorIndex = 15
          .HorizontalAlignment = xlCenter
        End With
        
      End With
    End With
     
     'Adds each file, details and hyperlinks to the list
    For Each File In SubFolder
      If Not Excludes(Right(File.Path, 3)) = True Then
        With ActiveSheet
           'If Excel 2000 or greater, add hyperlink with file name
           'displayed. If earlier, add hyperlink with full path displayed
          If Val(Application.Version) > 8 Then 'Using XL2000+
            .Hyperlinks.Add _
            Anchor:=ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0), _
            Address:=File.Path, _
            TextToDisplay:=File.Name
          Else 'Using XL97
            .Hyperlinks.Add _
            Anchor:=ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0), _
            Address:=File.Path
          End If
           'Add date last modified, and size in KB
          With .Range("A65536").End(xlUp)
            .Offset(0, 1) = File.datelastModified
            With .Offset(0, 2)
              .Value = WorksheetFunction.Round(File.Size / 1024, 1)
              .NumberFormat = "#,##0.0"
            End With
  '          .Offset(0, 3) = File. 'Afspeelduur
          End With
        End With
      End If
    Next
  
  End Sub
  
  Function Excludes(Ext As String) As Boolean
     'Function purpose: To exclude listed file extensions from hyperlink listing
     
    Dim X, NumPos As Long
     
     'Enter/adjust file extensions to EXCLUDE from listing here:
    X = Array("exe", "bat", "dll", "zip")
     
    On Error Resume Next
    NumPos = Application.WorksheetFunction.Match(Ext, X, 0)
    If NumPos > 0 Then Excludes = True
    On Error GoTo 0
     
  End Function

 9. #9
  Mega Senior
  Geregistreerd
  21 January 2012
  Uit mijn bibliotheek
  Code:
  Sub List_MP3_Files()
  
    Dim Folderpath As Variant
    Dim Item    As Object
    Dim oFile    As Object
    Dim oFolder   As Object
    Dim oShell   As Object
    Dim r      As Long
    Dim Rng     As Range
    
    
      Range("A1:I1") = Array("Path", "File Name", "Artist", "Album", "Title", "Track", "Genre", "Duration", "Size")
      Set Rng = Range("A2")
      
      Folderpath = "D:\Maxtor DraadbareSchijf\Muziek\AAA"
      
      Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
      
      Set oFolder = oShell.Namespace(Folderpath)
      If oFolder Is Nothing Then
        MsgBox "Folder was Not Found", vbExclamation
        Exit Sub
      End If
      
        Set oFile = oFolder.Items
        
        oFile.Filter 64, "*.mp3"
        
        If oFile.Count = 0 Then
          MsgBox "No MP3 Files Were Found in this Folder.", vbExclamation
          Exit Sub
        End If
        
        For Each Item In oFile
          With oFolder
            Rng.Offset(r, 0) = oFolder
            Rng.Offset(r, 1) = .GetDetailsOf(Item, 0)
            Rng.Offset(r, 2) = .GetDetailsOf(Item, 20)
            Rng.Offset(r, 3) = .GetDetailsOf(Item, 14)
            Rng.Offset(r, 4) = .GetDetailsOf(Item, 21)
            Rng.Offset(r, 5) = .GetDetailsOf(Item, 26)
            Rng.Offset(r, 6) = .GetDetailsOf(Item, 16)
            Rng.Offset(r, 7) = .GetDetailsOf(Item, 27)
            Rng.Offset(r, 8) = .GetDetailsOf(Item, 1)
          End With
          r = r + 1
        Next Item
  End Sub
  mvg Jean-Paul

 10. #10
  Giga Senior
  Geregistreerd
  13 June 2016
  Kijk ook eens naar PlayTime, wellicht kan die naar Excel exporteren.

 11. #11
  Senior Member
  Geregistreerd
  12 December 2014
  Bedankt Jean-Paul,

  Dit werkt perfect! Kolommen die ik niet nodig heb heb ik uit de code verwijderd. En uiteraard van MP3, MP4 gemaakt.
  Mijn kolom Duration heeft kolomnr 27.

  En de code is ook nog veel korter!

 12. #12
  Mega Senior
  Geregistreerd
  21 January 2012
  En hier de volledige lijst
  Code:
  Sub ListFileDetails()
  
    Dim oFolder As Object
    Dim oShell As Object
    Dim n    As Long
    Dim Rng As Range
    
      Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
      
      Set oFolder = oShell.Namespace(0)
      
      Set Rng = Range("A1")
      
        For n = 0 To 300
          Rng.Offset(n, 0) = n
          Rng.Offset(n, 1) = oFolder.GetDetailsOf(Nothing, n)
        Next n
          
  End Sub
  mvg Jean-Paul

 13. #13
  Senior Member
  Verenigingslid
  Piet Bom's avatar
  Geregistreerd
  13 November 2010
  Locatie
  Fine Earth
  Op VBAexpress gevonden:
  Code:
  Option Explicit
  Sub GetVideos()
    Dim fileType, fileNames, movieFile, pad
    Dim nextRow As Excel.Range
    
    pad = """C:\Users\frabo_000\Documents\Documenten_PietBom\Excel_Prive\Examples\www_HelpMij_nl\*"
     
    For Each fileType In Array(".avi", ".mkv", ".mpeg4", ".mov", ".mp3", ".mp4") '// add more as required...
       '// Black console box may appear at this point for a while, this is normal...
      fileNames = Filter(Split(CreateObject("WScript.Shell").Exec("CMD /C DIR " & pad & fileType & """ /S /B /A:-D").StdOut.ReadAll, vbCrLf), ".")
      For Each movieFile In fileNames
        Set nextRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
        nextRow.Value = GetProperties(CStr(movieFile), 0)
        nextRow.Offset(0, 1).Value = GetProperties(CStr(movieFile), 1)
        nextRow.Offset(0, 2).Value = GetProperties(CStr(movieFile), 27)
        nextRow.Offset(0, 3).Value = GetProperties(CStr(movieFile), 182)
        nextRow.Offset(0, 4).Value = GetProperties(CStr(movieFile), 284)
      Next
    Next
     
    With Range("A1:E1")
      .Value = Array("Name", "Size", "Length", "Type", "Frame Rate")
      .EntireColumn.AutoFit
    End With
     
  End Sub
   
  Function GetProperties(file As String, propertyVal As Integer) As Variant
  Dim varfolder, varfile
    With CreateObject("Shell.Application")
      Set varfolder = .Namespace(Left(file, InStrRev(file, "\") - 1))
      Set varfile = varfolder.ParseName(Right(file, Len(file) - InStrRev(file, "\")))
      GetProperties = varfolder.GetDetailsOf(varfile, propertyVal)
    End With
  End Function
  Bijgevoegde bestanden Bijgevoegde bestanden
  Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen / Meilleurs souvenirs / Venlig hilsen / Cordiali saluti / Atentos saludos / Considerações Amáveis / Saygilarimla / مع أطيپ التحيات,
  Piet Bom

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren