Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 16 van 16

Onderwerp: Application.cutcopymode = false

 1. #1
  Senior Member stefano's avatar
  Geregistreerd
  22 mei 2004
  Locatie
  Oudenaarde - België
  Vraag is opgelost

  Application.cutcopymode = false

  In een macro worden data gekopieerd en geplakt. Ik stel vast dat die data op het klembord actief zijn/blijven. Ik gebruik nochthans hier en daar application.cutcopymode : false

  Waarom wordt het klembord niet gewist?

  - macro 1

  Code:
  Sub macro_vandaag()
    Call HM2("TOV", "Tarweontvangsten vandaag")
  End Sub
  -macro 2

  Code:
  Sub HM2(FN As String, NFN As String)
    Dim rijen As Integer
  
  ' 1. indien eindbestand open staat, afsluiten
    Dim Wb As Workbook
    On Error Resume Next
    Set Wb = Workbooks(NFN & ".xlsm")
    If Err.Number = 0 Then
      MsgBox "Bestand " & Wb.Name & " staat nog open, dit wordt afgesloten zonder opslaan"
      Wb.Close
    End If
  ' 1. einde afsluiten
  
    Application.DisplayAlerts = False
    Workbooks.OpenText Filename:="C:\data\sap\" & FN & "_1" & ".xls"
    Cells.Copy
    Application.Goto [A1]
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
    Columns("Y:IV").Select
    Selection.NumberFormat = "0.000"
    Application.Goto [A1]
    Application.Run "RIJENSAMENVOEGEN"
    Workbooks.Open Filename:="C:\data\sap\" & FN & "_2" & ".xlsm"
    Workbooks(FN & "_2" & ".xlsm").Activate
    rijen = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Rows("8" & ":" & rijen).Copy
    Range("A8").PasteSpecial xlPasteValues
    Application.CutCopyMode = False
    Application.Goto [A1]
    Workbooks(FN & "_2" & ".xlsm").SaveAs "C:\data\sap\" & NFN
    Workbooks(FN & "_1" & ".xls").Close False
    Application.DisplayAlerts = True
  End Sub
  in bovenstaande code wordt een derde macro opgeroepen (rijensamenvoegen)

  Code:
  Sub RIJENSAMENVOEGEN()
  ' error inbouwen wanneer er nog geen ontvangsten zijn
  On Error GoTo Err1:
  Dim i As Long, x As Long
  Dim ii As Integer
  Dim T1 As Variant
  Const lSC As Long = 2 'regelnummer van de startcel
    T1 = Cells(lSC, 1).Resize(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - (lSC - 1), 256)
    ReDim T2(1 To 256, 1 To 1)
    For i = 1 To 256
      T2(i, 1) = T1(1, i)
    Next i
    x = 1
    For i = 2 To UBound(T1, 1)
      If T1(i, 1) = T1(i - 1, 1) Then
        For ii = 1 To 256
          If Replace(T1(i, ii), " ", "") <> "" Then T2(ii, x) = T1(i, ii)
        Next ii
      Else
        x = x + 1
        ReDim Preserve T2(1 To 256, 1 To x)
        For ii = 1 To 256
          T2(ii, x) = T1(i, ii)
        Next ii
      End If
    Next i
    With Sheets.Add(after:=Sheets(ActiveSheet.Index))
      With .Previous
        .Range("A1:IV1").Copy Cells(1, 1)
        .Cells.Copy
      End With
      .Cells.PasteSpecial xlPasteFormats
      .Cells(2, 1).Resize(UBound(T2, 2), 256) = WorksheetFunction.Transpose(T2)
      .Cells(1, 1).Select
    End With
    Application.CutCopyMode = False
  Err1:
  End Sub
  haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

 2. #2
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Met Application.CutCopyMode = False wis je inderdaad niet de kopie buffer.
  Die opdracht zet alleen de selectie in het document uit.

  Zie ook:
  https://docs.microsoft.com/en-us/off...on.cutcopymode
  Laatst aangepast door edmoor : 1 augustus 2020 om 12:03
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 3. #3
  Giga Honourable Senior Member
  Geregistreerd
  18 juli 2008
  Er zijn andere manieren om data om te zetten in waarden.

  Waarom open je een .xls met de OpenText methode?
  ____________
  Met vriendelijke groet,
  Harry

  Lag nooit om de keuzes van dien vraauw, bist ter zulf aine van....
  (Grunnegs-Gronings)

 4. #4
  Senior Member stefano's avatar
  Geregistreerd
  22 mei 2004
  Locatie
  Oudenaarde - België
  @hsv Ik krijg die zo aangeboden vanuit een extern programma. En neen, ik ben geen kenner he . Het is eigenlijk een .txt met een .xls bestandsnaam.

  @Ed, ik mag dus niet alles geloven wat men op internet neerpent . Dit commando maakt dus enkel het selecteren ongedaan ...

  Verder lees ik dat het gebruik van het clipboard beter zou vermijden ...

  kan ik dan onderstaand door iets vervangen zonder clipboard te gebruiken?

  Code:
    Cells.Copy
    Application.Goto [A1]
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      :=False, Transpose:=False
    Application.CutCopyMode = False
  haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

 5. #5
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Het zal echt een gewoon Excel bestand zijn en geen platte tekst, anders kan je er nooit met VBA Excel objecten er op los en vallen er geen formules te verwijderen.
  Dat is namelijk wat je code doet.
  Er is niks mis met het gebruik van het Clipboard, het enige waarvoor men dat roept is omdat het geheugenruimte in beslag neemt.
  Wat je code betreft bereik je hetzelfde met dit:
  Code:
  ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
  Met Cells.Copy gebruik je het adres $1:$1048576
  En dat neemt inderdaad nogal wat ruimte in het geheugen in beslag.
  Met mijn voorbeeld gebeurt dat niet.
  Laatst aangepast door edmoor : 1 augustus 2020 om 14:46
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 6. #6
  Senior Member stefano's avatar
  Geregistreerd
  22 mei 2004
  Locatie
  Oudenaarde - België
  Code vervangen, dit werkt , alhoewel het nu merkelijk trager gaat (max 5 sec).

  dank !
  haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

 7. #7
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Dat lijkt me vreemd, maar goed, als je het zo in orde vind is dat prima uiteraard.
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 8. #8
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Je hebt toch niet alleen Application.CutCopyMode = False vervangen door ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value hoop ik?
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 9. #9
  Senior Member stefano's avatar
  Geregistreerd
  22 mei 2004
  Locatie
  Oudenaarde - België
  Ik heb er dit van gemaakt:

  Code:
  Sub HM2(FN As String, NFN As String) ' macro voor een plan met meerdere operaties (rijen samenvoegen)
    Dim rijen As Integer
  ' 1. indien eindbestand open staat, afsluiten
    Dim Wb As Workbook
    On Error Resume Next
    Set Wb = Workbooks(NFN & ".xlsm")
    If Err.Number = 0 Then
      MsgBox "Bestand " & Wb.Name & " staat nog open, dit wordt afgesloten zonder opslaan"
      Wb.Close
    End If
  ' 1. einde afsluiten
    Application.DisplayAlerts = False
    Workbooks.OpenText Filename:="C:\data\sap\" & FN & "_1" & ".xls"
  '  Cells.Copy
  '  Application.Goto [A1]
  '  Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  '    :=False, Transpose:=False
  '  Application.CutCopyMode = False
    ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
  '  Columns("Y:IV").Select
  '  Selection.NumberFormat = "0.000"
    Columns("Y:IV").NumberFormat = "0.000"
  '  Application.Goto [A1]
    Application.Run "RIJENSAMENVOEGEN"
    Workbooks.Open Filename:="C:\data\sap\" & FN & "_2" & ".xlsm"
    Workbooks(FN & "_2" & ".xlsm").Activate
    rijen = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Rows("8" & ":" & rijen).Copy
    Range("A8").PasteSpecial xlPasteValues
    Application.CutCopyMode = False
    Application.Goto [A1]
    Workbooks(FN & "_2" & ".xlsm").SaveAs "C:\data\sap\" & NFN
    Workbooks(FN & "_1" & ".xls").Close False
    Application.DisplayAlerts = True
  End Sub
  haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

 10. #10
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Voor zover ik kan zien is die regel, en dus ook je eerdere stukje code, daar volledig overbodig.
  Je opent daar een tekst bestand en dus zijn er geen formules die moeten worden omgezet naar waarden.
  Daarnaast doe je iets verderop exact hetzelfde dat ook vervangen kan worden door een equivalent zonder .Copy
  Laatst aangepast door edmoor : 1 augustus 2020 om 20:31
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 11. #11
  Senior Member stefano's avatar
  Geregistreerd
  22 mei 2004
  Locatie
  Oudenaarde - België
  ik weet niet hoe ik het kan vervangen . Kan je helpen?

  Code:
  Sub HM2(FN As String, NFN As String) ' macro voor een plan met meerdere operaties (rijen samenvoegen)
    Dim rijen As Integer
  ' 1. indien eindbestand open staat, afsluiten
    Dim Wb As Workbook
    On Error Resume Next
    Set Wb = Workbooks(NFN & ".xlsm")
    If Err.Number = 0 Then
      MsgBox "Bestand " & Wb.Name & " staat nog open, dit wordt afgesloten zonder opslaan"
      Wb.Close
    End If
  ' 1. einde afsluiten
    Application.DisplayAlerts = False
    Workbooks.OpenText Filename:="C:\data\sap\" & FN & "_1" & ".xls"
    Columns("Y:IV").NumberFormat = "0.000"
    Application.Run "RIJENSAMENVOEGEN"
    Workbooks.Open Filename:="C:\data\sap\" & FN & "_2" & ".xlsm"
    Workbooks(FN & "_2" & ".xlsm").Activate
    
  'hier bedoel je wellicht ?
  
    rijen = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Rows("8" & ":" & rijen).Copy
    Range("A8").PasteSpecial xlPasteValues
    
    
    Application.CutCopyMode = False
    Application.Goto [A1]
    Workbooks(FN & "_2" & ".xlsm").SaveAs "C:\data\sap\" & NFN
    Workbooks(FN & "_1" & ".xls").Close False
    Application.DisplayAlerts = True
  End Sub
  haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

 12. #12
  Tera Honourable Senior Member edmoor's avatar
  Geregistreerd
  8 september 2000
  Locatie
  Zuid-Holland
  Daar kan je ook gewoon dit gebruiken:
  Code:
  ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
  "It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow. "
  Op rechtstreekse vragen via email of privébericht reageer ik niet. Daar is het forum voor.
  Lees ook: http://www.helpmij.nl/forum/announcement.php?f=5

 13. #13
  Senior Member stefano's avatar
  Geregistreerd
  22 mei 2004
  Locatie
  Oudenaarde - België
  Pofferdorie, het lag voor het grijpen, maar ik durf zoiets niet makkelijk zelf te doen. Dank alvast


  Code:
  Sub HM2(FN As String, NFN As String) ' macro voor een plan met meerdere operaties (rijen samenvoegen)
  ' indien eindbestand open staat, afsluiten
    Dim Wb As Workbook
    On Error Resume Next
    Set Wb = Workbooks(NFN & ".xlsm")
    If Err.Number = 0 Then
      MsgBox "Bestand " & Wb.Name & " staat nog open, dit wordt afgesloten zonder opslaan"
      Wb.Close
    End If
  ' einde afsluiten
    Application.DisplayAlerts = False
    Workbooks.OpenText Filename:="C:\data\sap\" & FN & "_1" & ".xls"
    Columns("Y:IV").NumberFormat = "0.000"
    Application.Run "RIJENSAMENVOEGEN"
    Workbooks.Open Filename:="C:\data\sap\" & FN & "_2" & ".xlsm"
    Workbooks(FN & "_2" & ".xlsm").Activate
    ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
    Workbooks(FN & "_2" & ".xlsm").SaveAs "C:\data\sap\" & NFN
    Workbooks(FN & "_1" & ".xls").Close False
    Application.DisplayAlerts = True
  End Sub
  haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

 14. #14
  Senior Member stefano's avatar
  Geregistreerd
  22 mei 2004
  Locatie
  Oudenaarde - België
  Ja en na gebruik door de eindgebruikers heb ik het door waarom ...

  In het sheet mogen enkel rijen 8 tot en met de laatste rij gekopiëerd en geplakt worden en NIET de volledige range. In die eerste rijen staan formules subtotal die actief moeten blijven na het kopiëren en plakken. Dat was de reden voor het gebruik van onderstaande code.

  Code:
    rijen = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Rows("8" & ":" & rijen).Copy
    Range("A8").PasteSpecial xlPasteValues
  met onderstaande code zijn die formules dus weg ...

  Code:
  ActiveSheet.UsedRange.Value = ActiveSheet.UsedRange.Value
  haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

 15. #15
  Giga Senior Haije's avatar
  Geregistreerd
  24 maart 2009
  Locatie
  Oldenzaal
  n hoe werkt dit:
  Code:
  ActiveSheet.UsedRange.Offset(8).Value = ActiveSheet.UsedRange.Offset(8).Value
  ?
  Haije
  ___________________________________________________

 16. #16
  Senior Member stefano's avatar
  Geregistreerd
  22 mei 2004
  Locatie
  Oudenaarde - België
  Ik zou zeggen: P R I M A

  dank je wel !
  haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt

 17. Dit topic is automatisch gesloten omdat er sinds vier maanden niet meer op gereageerd is.

  Indien gewenst kan de topicstarter een verzoek tot heropening indienen.

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl

Regels
Help

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren