Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 5 van 5

Onderwerp: Range to Image

 1. #1
  Junior Member
  Geregistreerd
  8 juli 2012
  Vraag is opgelost

  Range to Image

  Vriend zocht een manier om een help(gebruiksaanwijzing) in Excel, hij wilde gebruik maken van een Userform om het weer te geven.
  Om het Simpel te houden heb ik de volgende oplossing gebruikt: in het werkblad een WordObject gezet.
  Het gebied wat het Worddocument beslaat wordt omgezet naar een plaatje in jpg formaat, welke gemakkelijk ingeladen kan worden in een Userform.image
  Dit plaatje wordt opgeslagen in Ms Windows tijdelijke map, waaruit de Userform.image het plaatje kan inladen.
  Om in een Userform iedere keer een WordObject in te laden duurde te lang, en mocht het help wordbestand er niet zijn, werkt de help niet.
  Vandaar de oplossing om een WordObject in te voegen in een Worksheet, en daar dan een jpg plaatje van te maken

  Hoop dat er iemand wat aan heeft. Heb de code voorzien van Rem regels.

  Module Code
  Code:
  Option Explicit
  
  'Type used for RangeToImage
  Public Type PicFormat
   Height As Double
   Width As Double
   PicTemDir As String
   PicFormatError As Boolean
   PicFormatErrorMessage As String
  End Type
  
  '************************************************************************************************************************************************
  '******   RangeToImage - created by Mr. Magoo The Netherlands - january 2021                                                         ******
  '************************************************************************************************************************************************
  '******   Creates a picture from a Range in a worksheet                                          ******
  '******   put the picture in the temporary folder of Ms Windows                                     ******
  '******   Return the values in the variable Type PicFormat                                        ******
  '******   PicFormat has the following variable members                                          ******
  '************************************************************************************************************************************************
  '******   Public Type PicFormat       'Type                                            ******
  '******    Height As Double        'Returns the height of the (Range) Picture in pixels                     ******
  '******    Width As Double         'Returns the width of the (Range) Picture in pixels                     ******
  '******    PicTemDir As String       'the temporary directory where the picture is = Directory + picture.jpg           ******
  '******    PicFormatError As Boolean    ' PicFormatError = False -> No Error - PicFormatError = True -> Error has occurred      ******
  '******    PicFormatErrorMessage as String 'Returns the Error message -> No Range, -> Worksheet not Exist                ******
  '******   End Type                                                            ******
  '************************************************************************************************************************************************
  '******   Variable: WorksheetName = the worksheet name where the Range to picture state                         ******
  '******   Variable: ImageRange = The range from the Worksheet what gets converted to image                        ******
  '******                                                                  ******
  '******   Example Call: PicFormat(Type)=RangeToImage("WorksheetName",Range("A1:C10") -> Picture info are returns in pictureType     ******
  '************************************************************************************************************************************************
  Public Function RangeToImage(WorksheetName As String, ImageRange As Range) As PicFormat
   'WorksheetName = the worksheet name where the Range to picture state
   'ImageRange = The range what gets converted to image
   
   Dim Tempfile As String     'Picture comes in here which is stored in tempdirectory "C:\Users\Username\AppData\Local\Temp\"
   Dim ErrorrMessage As String   'If error, you can see, what the problem was
   
   'Init
   'RangeToImage.PicFormatError = False
   ErrorrMessage = Empty
   
   
   'Control if range
   If TypeName(ImageRange) <> "Range" Then
    RangeToImage.PicFormatErrorMessage = "No Range has been specified which should be converted to Picture"
    RangeToImage.PicFormatError = True
   End If
   
   'Control if Worksheet exist in this Workbook
   If WorksheetExist(WorksheetName) = False Then
    If RangeToImage.PicFormatErrorMessage <> Empty Then
     RangeToImage.PicFormatErrorMessage = RangeToImage.PicFormatErrorMessage & vbNewLine & " And" & vbNewLine & "The Worksheet: " & WorksheetName & "Is not exist in this Workbook!"
     RangeToImage.PicFormatError = True
    Else
     RangeToImage.PicFormatErrorMessage = "The Worksheet: " & WorksheetName & "Is not exist in this Workbook!"
     RangeToImage.PicFormatError = True
    End If
   End If
   
   'If error stop function RangeToImage
   If RangeToImage.PicFormatError = True Then GoTo Error_RangeToImage 'ook nog ander controleren
   
   '******* Convert start of range to picture ******
  
   'Take temp directory and tempfile
   Tempfile = (Environ("Temp") & Application.PathSeparator & "Temp.jpg") 'No Png file, can userform.image not load
   
   'Delete tempfile if exist
   On Error Resume Next
   Kill Tempfile
   On Error GoTo 0
   
   'Set Error for unknown critical error
   On Error GoTo CriticalError_RangeToImage
   
   'Control or Range Exist
   If TypeName(ImageRange) = "Range" Then
    
    With ThisWorkbook.Worksheets(WorksheetName)
     'Copy Range
     .Range(ImageRange.Address).CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlBitmap
     
     'set the Height en Width from the picture -> you can use this in the image in the Userform
     RangeToImage.Height = .Range(ImageRange.Address).Height + 1
     RangeToImage.Width = .Range(ImageRange.Address).Width + 1
     
     'Take range and convert to Picture -> Make one ChartObjects is for temporary use
     With .ChartObjects.Add(Left:=.Range(ImageRange.Address).Left, Top:=.Range(ImageRange.Address).Top, _
                      Width:=.Range(ImageRange.Address).Width + 1, Height:=.Range(ImageRange.Address).Height + 1)
      
      
      DoEvents 'Temporarily pauses a running macro,Take time for Worksheet functions
      With .Chart
       Do Until .Pictures.Count = 1
        DoEvents 'Temporarily pauses a running macro,Take time for Worksheet functions
        .Paste  'Copy to ChartObjects
       Loop
       .ChartArea.Format.Line.Visible = msoFalse 'No Line
    
       .Export Tempfile 'Save the image of the ChartObject in the directory Temp
       RangeToImage.PicFormatError = False 'There are no mistakes
      End With
      .Delete 'Delete the ChartObject
     End With
    End With
    'Return the temporary directory + image.jpg. This can be used in Image..Picture = LoadPicture (TempDirPicure)
    RangeToImage.PicTemDir = Tempfile
   End If
   
   Exit Function 'Exit Everything went well
   
  Error_RangeToImage: 'Exit if no Range of Worksheet not Exist
   Exit Function
   
  CriticalError_RangeToImage: 'Exit if unknown error
   RangeToImage.PicFormatErrorMessage = "An unknown error has occurred! Error: " & Err & " -> " & Err.Description
   RangeToImage.PicFormatError = True
  End Function
  
  'Check of worksheet exists in active workbook
  Private Function WorksheetExist(WorksheetName As String) As Boolean
   Dim Worksheet As Integer 'Worksheet Number
   
   'Init
   WorksheetExist = False
   
   With ThisWorkbook
    For Worksheet = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
     If ThisWorkbook.Worksheets(Worksheet).Name = WorksheetName Then
      WorksheetExist = True 'Worksheet exist in workbook
      Exit Function
     End If
    Next
   End With
  End Function
  Userform Code
  Code:
  Option Explicit
  
  Private Sub UserForm_Initialize()
   Dim TempPic As String, Picture As PicFormat
   
   Picture = RangeToImage("Blad1", Range("A1:H29"))
   If Picture.PicFormatError = False Then
    With Me
     .ImageFrame.Left = 10
     .ImageFrame.Top = 10
     .ImageFrame.Height = Me.Height - 50
     .ImageFrame.Width = Picture.Width + 18
     .ImageFrame.ScrollHeight = Picture.Height
     
     .Image.Picture = LoadPicture(Picture.PicTemDir)
     .Image.Left = 0
     .Image.Top = 0
     .Image.Height = Picture.Height
     .Image.Width = Picture.Width
     .CloseCB.Left = .ImageFrame.Width + 20
     .Width = .ImageFrame.Width + 120
    End With
   Else
    MsgBox Picture.PicFormatErrorMessage, vbCritical, "Error"
   End If
  End Sub
  
  Private Sub CloseCB_Click()
   Me.Hide
   Unload Me
  End Sub
  Bijgevoegde bestanden Bijgevoegde bestanden
  Laatst aangepast door Magoo : 20 januari 2021 om 23:23

 2. #2
  Tera Honourable Senior Member
  Verenigingslid
  OctaFish's avatar
  Geregistreerd
  6 februari 2009
  Locatie
  Rotterdam
  *knip* het staat nu op de juiste plaats.
  Laatst aangepast door puppie : 21 januari 2021 om 17:50
  Gebruik de QUOTE knop alleen als je iets wit citeren.
  Op deze pagina kun je zien hoe je met TAGS werkt.

 3. #3
  Giga Senior cow18's avatar
  Geregistreerd
  24 mei 2008
  Locatie
  Alveringem, België
  mooie toepassing !
  Mr. Magoo, long time no see, still alive and kicking !?!

 4. #4
  Junior Member
  Geregistreerd
  8 juli 2012
  Quote Origineel gepost door cow18 Bekijk Bericht
  mooie toepassing !
  Mr. Magoo, long time no see, still alive and kicking !?!
  Tja op forums ben ik niet meer heel actief sinds Worksheet nl niet meer bestaat, maar programmeer nog wel eens, en ik dacht dit is een mooi voorbeeld waar meer mensen wat aan hebben :-)

 5. #5
  Hoofdmoderator
  Verenigingslid
  puppie's avatar
  Geregistreerd
  19 maart 2003
  Locatie
  Enschede
  Voorbeeld verplaatst naar de voorbeelden sectie.
  Succes,

 6. Dit topic is automatisch gesloten omdat er sinds vier maanden niet meer op gereageerd is.

  Indien gewenst kan de topicstarter een verzoek tot heropening indienen.

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren