Helpmij.nl
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Quote

Weergeven resultaten 1 tot 10 van 10

Onderwerp: De bestandsnamen van de attachments zijn niet zichtbaar in email

 1. #1
  Junior Member
  Geregistreerd
  27 september 2021
  Vraag is niet opgelost

  Post De bestandsnamen van de attachments zijn niet zichtbaar in email

  Ik gebruik VBA binnen Excel om attachments (PDF files) toe te voegen aan het emailbericht en dit wordt volledig voorbereid door VBA code. Het emailbericht opent op het scherm en is klaar om te verzenden. Alle parameters zijn ingevuld in de header van het bericht evenals in de body, enkel de bijlagen zijn niet zichtbaar in de mail die verstuurd moet worden. Nadien als de mail verstuurd is, zijn de bijlagen wel aanwezig in de mail en ook zichtbaar. Het probleem is dat de gebruikers van het excelbestand niet kunnen checken of de bijlagen toegevoegd zijn aan de email alvorens ze de mail versturen. Is er iemand die weet hoe ik de bestandsname van die bijlagen kan visualiseren in het emailbericht. Thanks!

 2. #2
  Giga Senior JVeer's avatar
  Geregistreerd
  27 februari 2019
  Deel je code eens. Dan kunnen we misschien helpen
  Gr,
  JV

 3. #3
  Junior Member
  Geregistreerd
  27 september 2021

  De Gevraagde code

  Hieronder de code die de mail voorbereid en daaronder de functie die de voorbereide mail verstuurd of klaarzet op het scherm :

  Code:
  Sub Prepare_Mails_to_Secretariat()
  
    Dim fileName("1" To "7") As String, User As String, Username As String, Current_File As String
    Dim FileNamePDF("1" To "7") As String, Current_File_PDF As String
    Dim Path As String, Language As String
    Dim Counter As String
    
    User = Environ("username")
    Username = Application.Username
    Language = Range("Language_Choosen")
    
    Path = Range("Case_Ghost_Path")
  
    Range("Case_Current_Number_Of_Print") = 1
    
    While Range("Case_Current_Number_Of_Print").Value <= Range("Case_Number_Of_Contacts").Value
  
      If Range("Case_Print_Contact_" & Range("Case_Current_Number_Of_Print").Value) = True Then
      
        Counter = Range("Case_Current_Number_Of_Print").Value
  
        NumeroautoOffre = Range("NumeroautoOffre")
        NumeroautoOffre_Print = Range("NumeroautoOffre")
  
        For Each Char In Split(SpecialCharacters, ",")
          NumeroautoOffre_Print = Replace(NumeroautoOffre_Print, Char, "")
        Next
  
        If Right(NumeroautoOffre_Print, 1) = " " Then
          Len_String = Len(NumeroautoOffre_Print)
          NumeroautoOffre_Print = Left(NumeroautoOffre_Print, Len_String - 1)
          NumeroautoOffre_Print = Replace(NumeroautoOffre_Print, Space(2), Space(1))
        End If
  
        fileName(Counter) = Path & NumeroautoOffre_Print & "_" & Range("Case_Titre_Offre_Print") & ".PDF"     'Construction name file with choice of choosen path (process data)
        
        Debug.Print "Filename" & Counter & " : " & fileName(Counter)
         
      End If
      
      Range("Case_Current_Number_Of_Print") = Range("Case_Current_Number_Of_Print") + 1
  
     Wend
     
     Range("Case_Current_Number_Of_Print") = 1
     
     Current_File = ThisWorkbook.FullName
     
      PDFLEN = Len(NumeroautoOffre)
      INITLEN = Len(Range("Case_Code_Client"))
      
      If INITLEN = 0 Then
        CORRECTLEN = 0
        Else
        CORRECTLEN = INITLEN - 2
      
      End If
      
      PDF_L_Filename = Left(NumeroautoOffre_Print, 16)
      PDF_R_Filename = Mid(NumeroautoOffre_Print, 18, 29 + CORRECTLEN - INITLEN - 1 - 2)
      PDF_Filename = PDF_L_Filename & "N" & PDF_R_Filename
      Suffix = "Summary_"
      
      fileName(7) = Range("Case_Choosen_Path") & PDF_Filename & Suffix & Range("Case_Version_Offre") & "_" & Range("Case_Titre_Offre_Print") & ".PDF"
      
      Counter = Counter + 1
      
      Debug.Print "Filename" & Counter & " : " & fileName(Counter)
        
        Select Case Language
        
        Case "F"
  
          RDB_Mail_PDF_Outlook_Extended Current_File_PDF:=Current_File, _
          FileNamePDF1:=fileName(1), _
          FileNamePDF2:=fileName(2), _
          FileNamePDF3:=fileName(3), _
          FileNamePDF4:=fileName(4), _
          FileNamePDF5:=fileName(5), _
          FileNamePDF6:=fileName(6), _
          FileNamePDF7:=fileName(7), _
           StrTo:=Range("Case_Secretariat_Email"), _
           StrCC:="", StrBCC:="", _
           StrSubject:="OFFER : " & NumeroautoOffre_Print & "_" & Range("Case_Titre_Offre_Print") & " from " & Range("Case_Date_Offre"), _
           Signature:=True, _
           DeleteAfterSubmit:=False, _
           Send:=False, _
           StrBody:="<H3><B>Chèr(e)" & ",</B></H3><br>" & _
                "<body><B><span style=""color:#E21423"">Veuillez trouver en annexe l'offre comme mentionnée dans le sujet ... </span style=""color:#E21423""></B>" & _
                "</body>"
  
  ''''              "<br><br>Offer validity : <B><U><span style=""color:#00A7FA"">" & " EUR</B></U></span style=""color:#00A7FA"">" & _
  ''''              "<br><br>Error Total Counter : <B><U><span style=""color:#00A7FA"">" & Total_Counter & "</B></U></span style=""color:#00A7FA"">" & _
  ''''              "<br><br>UserID : <B><U>" & User & "</B></U>" & _
  ''''              "<br><br>Username : <B><U>" & Username & "</B></U>" & _
  
        Case "N"
        
          RDB_Mail_PDF_Outlook_Extended Current_File_PDF:=Current_File, _
          FileNamePDF1:=fileName(1), _
          FileNamePDF2:=fileName(2), _
          FileNamePDF3:=fileName(3), _
          FileNamePDF4:=fileName(4), _
          FileNamePDF5:=fileName(5), _
          FileNamePDF6:=fileName(6), _
          FileNamePDF7:=fileName(7), _
           StrTo:=Range("Case_Secretariat_Email"), _
           StrCC:="", StrBCC:="", _
           StrSubject:="OFFER : " & NumeroautoOffre_Print & "_" & Range("Case_Titre_Offre_Print") & " from " & Range("Case_Date_Offre"), _
           Signature:=True, _
           DeleteAfterSubmit:=False, _
           Send:=False, _
           StrBody:="<H3><B>Beste" & ",</B></H3><br>" & _
                "<body><B><span style=""color:#E21423"">Gelieve ingesloten de offerte te willen vinden zoals vermeld in   ... </span style=""color:#E21423""></B>" & _
                "</body>"
        
        Case "E"
        
          RDB_Mail_PDF_Outlook_Extended Current_File_PDF:=Current_File, _
          FileNamePDF1:=fileName(1), _
          FileNamePDF2:=fileName(2), _
          FileNamePDF3:=fileName(3), _
          FileNamePDF4:=fileName(4), _
          FileNamePDF5:=fileName(5), _
          FileNamePDF6:=fileName(6), _
          FileNamePDF7:=fileName(7), _
           StrTo:=Range("Case_Secretariat_Email"), _
           StrCC:="", StrBCC:="", _
           StrSubject:="OFFER : " & NumeroautoOffre_Print & "_" & Range("Case_Titre_Offre_Print") & " from " & Range("Case_Date_Offre"), _
           Signature:=True, _
           DeleteAfterSubmit:=False, _
           Send:=False, _
           StrBody:="<H3><B>Dear" & ",</B></H3><br>" & _
                "<body><B><span style=""color:#E21423"">Please find enclosed the offer as mentionned in the subject ... </span style=""color:#E21423""></B>" & _
                "</body>"
  
        End Select
        
  End Sub
  Code:
  Function RDB_Mail_PDF_Outlook_Extended(FileNamePDF1 As String, FileNamePDF2 As String, FileNamePDF3 As String, FileNamePDF4 As String, FileNamePDF5 As String, FileNamePDF6 As String, FileNamePDF7 As String, _
    StrTo As String, StrCC As String, StrBCC As String, StrSubject As String, _
    Signature As Boolean, Send As Boolean, DeleteAfterSubmit As Boolean, StrBody As String, Current_File_PDF As String)
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    'Ron de Bruin : 26-April-2020
  
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    
    On Error Resume Next
    With OutMail
      If Signature = True Then .Display
      .To = StrTo
      .CC = StrCC
      .BCC = StrBCC
      .Subject = StrSubject
      .HTMLBody = StrBody & "<br>" & .HTMLBody
      .Attachments.Add Current_File_PDF
      .Attachments.Add FileNamePDF1
      .Attachments.Add FileNamePDF2
      .Attachments.Add FileNamePDF3
      .Attachments.Add FileNamePDF4
      .Attachments.Add FileNamePDF5
      .Attachments.Add FileNamePDF6
      .Attachments.Add FileNamePDF7
  
      If Send = True Then
      
        If DeleteAfterSubmit = True Then
        
          .DeleteAfterSubmit = True
          .Send
        
            Else
            
              .DeleteAfterSubmit = False
              .Send
              
         End If
        
           Else
           
            If DeleteAfterSubmit = True Then
        
              .DeleteAfterSubmit = True
              .Display
        
                Else
            
                  .DeleteAfterSubmit = False
                  .Display
              
            End If
             
      End If
      
    End With
    
    On Error GoTo 0
  
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
  End Function

 4. #4
  Giga Honourable Senior Member
  Geregistreerd
  2 maart 2013
  De code is onbegrijpelijk. Je hebt een document met allerlei gedefinieerde namen maar wij hebben het document niet. Hoe je aan deze complexe code komt weet ik niet maar plaats het bestandje even dan wordt het vast ingekort tot een paar regels.
  Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan het niet dwingen te drinken.

 5. #5
  Junior Member
  Geregistreerd
  27 september 2021

  Post

  Ik kan het document niet online zetten omdat het bedrijfsgegevens bevat die niet openbaar kunnen gemaakt worden.
  De hierboven vermelde code maakt deel uit van een 3-talige excel template die offertes maakt voor de hele groep.

  Mijn vraag is eigenlijk of iemand weet, hoe het komt dat de bijlagen die je toevoegt aan een mail niet zichtbaar zijn bij
  het opstellen van de mail, maar dat ze uiteindelijk wel mee verstuurd worden.

 6. #6
  Ik gok dat het probleem in deze drie regels code zit, maar zoals gezegd, zonder een voorbeeldbestand wordt dit lastig:
  Code:
      PDF_L_Filename = Left(NumeroautoOffre_Print, 16)
      PDF_R_Filename = Mid(NumeroautoOffre_Print, 18, 29 + CORRECTLEN - INITLEN - 1 - 2)
      PDF_Filename = PDF_L_Filename & "N" & PDF_R_Filename
  Groetjes,

  Jan Karel Pieterse
  Excel MVP jkp-ads.com

 7. #7
  NB: Deze declaratie is onjuist:
  Code:
  Dim FileNamePDF("1" To "7") As String,
  Dat moet zijn:
  Code:
  Dim FileNamePDF(1 To 7) As String,
  Geldt ook voor soortgelijke declaraties elders.
  Groetjes,

  Jan Karel Pieterse
  Excel MVP jkp-ads.com

 8. #8
  Giga Senior JVeer's avatar
  Geregistreerd
  27 februari 2019
  Dat moet een variant zijn

 9. #9
  Junior Member
  Geregistreerd
  27 september 2021
  Heb de oplossing ondertussen zelf gevonden£. Zodra er een "leeg" attachment wordt toegevoegd, verdwijnt de zichtbaarheid van de reeds toegevoegde bijlagen, zodra er opnieuw een bestaande bijlage wordt toegevoegd. Dus de bijlagen moet elkaar volgen zonder "lege" verwijzingen.

 10. #10
  Junior Member
  Geregistreerd
  27 september 2021
  Bedankt voor alle feedback trouwens van de bovenstaande gebruikers!

Berichtenregels

 • U mag geen nieuwe vragen starten.
 • U mag niet reageren op berichten.
 • U mag geen bijlagen versturen.
 • U mag uw berichten niet bewerken.
 •  
Helpmij.nl
Helpmij.nl

Helpmij.nl

Regels
Help

Helpmij.nl en business

Partners
Sponsoren