• Privacywetgeving
  Het is bij Helpmij.nl niet toegestaan om persoonsgegevens in een voorbeeld te plaatsen. Alle voorbeelden die persoonsgegevens bevatten zullen zonder opgaaf van reden verwijderd worden. In de vraag zal specifiek vermeld moeten worden dat het om fictieve namen gaat.

Namen rangschikken

Ik vermoed dat cow18 gelijk heeft, en dat kun je zo controleren:
Code:
  For i = 1 To UBound(uit)
    If InStr(uit(i, 1), " % ") = 0 Then
      MsgBox "Namen uit niet gescheiden door % op rij " & i
      Exit Sub
    End If
    namen = Split(uit(i, 1), " & ")
Hmm, ik ben geen VBA expert, macro toegevoegd maar....................................

(next ontbrak??)

1718608569445.png
 
Het was de bedoeling dat je die vier regels code zou tussenvoegen in de bestaande code;)
 
Het was de bedoeling dat je die vier regels code zou tussenvoegen in de bestaande code;)
Hmmmm...., ik heb van VBA totaal geen kaas gegeten, maar heb wel eens begrepen dat je macro's best in één script mag wegschrijven. Maar goed, single krijg ik dit te zien:

1718609301157.png
 
De bedoeling was dit:
Code:
Sub Paren()
  lastrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  uit = Range("J2:J" & lastrow)
  thuis = Range("K2:K" & lastrow)
  For i = 1 To UBound(uit)
  
    If InStr(uit(i, 1), " % ") = 0 Then
      MsgBox "Namen uit niet gescheiden door % op rij " & i
      Exit Sub
    End If
  
    namen = Split(uit(i, 1), " & ")
    For j = i + 1 To UBound(uit)
      If InStr(uit(j, 1), namen(0)) > 0 And InStr(uit(j, 1), namen(1)) > 0 Then
        uit(j, 1) = uit(i, 1)
      End If
    Next
    For j = 1 To UBound(uit)
    If InStr(thuis(j, 1), namen(0)) > 0 And InStr(thuis(j, 1), namen(1)) > 0 Then
      thuis(j, 1) = uit(i, 1)
    End If
    Next
  Next
  Range("J2:J" & lastrow) = uit
  Range("K2:K" & lastrow) = thuis
End Sub
 
De bedoeling was dit:
Code:
Sub Paren()
  lastrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  uit = Range("J2:J" & lastrow)
  thuis = Range("K2:K" & lastrow)
  For i = 1 To UBound(uit)
  
    If InStr(uit(i, 1), " % ") = 0 Then
      MsgBox "Namen uit niet gescheiden door % op rij " & i
      Exit Sub
    End If
  
    namen = Split(uit(i, 1), " & ")
    For j = i + 1 To UBound(uit)
      If InStr(uit(j, 1), namen(0)) > 0 And InStr(uit(j, 1), namen(1)) > 0 Then
        uit(j, 1) = uit(i, 1)
      End If
    Next
    For j = 1 To UBound(uit)
    If InStr(thuis(j, 1), namen(0)) > 0 And InStr(thuis(j, 1), namen(1)) > 0 Then
      thuis(j, 1) = uit(i, 1)
    End If
    Next
  Next
  Range("J2:J" & lastrow) = uit
  Range("K2:K" & lastrow) = thuis
End Sub
Schiet mij maar lek, wil je eens naar dit bestand kijken en macro draaien? Ik heb fictieve namen aangebracht.
 

Bijlagen

 • voorbeeld_c (1).xlsm
  19,7 KB · Weergaven: 9
Je mag mij lekschieten, ik heb % gebruikt in plaats van &. Als je % wijzigt in & dan gaat het goed.
En de fabeltjeskrant was leuk.
 
Terug
Bovenaan Onderaan