automatische verbinding

Status
Niet open voor verdere reacties.

Willem10

Gebruiker
Lid geworden
24 apr 2004
Berichten
6
Beste helpmij,

zou u naar het volgende log willen kijken:

Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 1:58:24, on 22-5-9999
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe
C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
C:\WINDOWS\System32\winrtx.exe
C:\WINDOWS\System32\wuamgrd.exe
C:\WINDOWS\avserve2.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
C:\Documents and Settings\Wout\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {4FC95EDD-4796-4966-9049-29649C80111D} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL
R3 - URLSearchHook: IncrediFindBHO Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~2.DLL
O1 - Hosts: 12.129.205.209 search.netscape.com12.129.205.209 sitefinder.verisign.com
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: NavErrRedir Class - {4FC95EDD-4796-4966-9049-29649C80111D} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~1.DLL
O2 - BHO: NavErrRedir Class - {5D60FF48-95BE-4956-B4C6-6BB168A70310} - C:\PROGRA~1\INCRED~1\BHO\INCFIN~2.DLL
O2 - BHO: (no name) - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program Files\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [updmgr] C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [updater] C:\Program Files\Common files\updater\wupdater.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Configurations Loader] winrtx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft DirectX] wuamgrd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avserve2.exe] C:\WINDOWS\avserve2.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Configurations Loader] winrtx.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft DirectX] wuamgrd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WashAndGo - Cleanup of old Backupfiles] C:\Program Files\WashAndGo\checker.exe /check
O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft DirectX] wuamgrd.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
O16 - DPF: Win32 Classes -
O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.c...8073.2036805556

Ik heb de coputer met spybot en adware gescand.

Het probleem wat ik heb is dat de computer steeds contacht wil maken met internet uit zich zelf.
Kan u me helpen???

m. vr. gr.

Willem
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan