Bridge.dll en swi-2

Status
Niet open voor verdere reacties.

Jojojojo

Nieuwe gebruiker
Lid geworden
26 mrt 2004
Berichten
2
Hallo Pieter en de rest,

ik krijg iedere keer als ik mijn compu opstart, de melding dat ie bridge.dll niet kan vinden.

Daarnaast geeft zonealarm te kennen dat swi-2 het internet op wil. Wat moet ik doen. Hieronder mijn Logfile. ALVAST BEDANKT!!!!

Groeten jojo :)Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 21:26:32, on 26-3-2004
Platform: Windows 2000 SP3 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
C:\WINDOWS\system32\regsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\MSTask.exe
C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
C:\WINDOWS\system32\stisvc.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZONELABS\vsmon.exe
C:\WINDOWS\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINDOWS\System32\mspmspsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Serv-U\ServUTray.exe
C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\cp.exe
C:\WINDOWS\system32\internat.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\My Documents\HIJACK\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD60B590A87D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Real\Toolbar\realbar.dll
O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Symtray.exe SetReg
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Progra~1\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [ServUTrayIcon] C:\Program Files\Serv-U\ServUTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load
O4 - HKLM\..\Run: [Quicktlme] C:\WINDOWS\system32\cp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ServUTrayIcon] C:\Program Files\Serv-U\ServUTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Symtrdr.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

:)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan