Bridge.dll

Status
Niet open voor verdere reacties.

Bernard61

Nieuwe gebruiker
Lid geworden
11 apr 2004
Berichten
2
Hallo,

Iedere keer als ik de computer opstart krijg ik de melding, kan C:\windows\Downloaded Program Files\bridge.dll niet vinden.
Ik heb ad-aware 6.0 er op los gelaten en hijackthis gedownload.
Hier is het resultaat, ik weet niet wat ik wel en niet weg moet gooien. Fix it heb ik nog niet gedaan.

Groet Bernard

Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 9:18:05, on 11-4-2004
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe
C:\WINDOWS\System32\powerman.exe
C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe
C:\WINDOWS\System32\PRISMSTA.EXE
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\System32\ls.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe
C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Bernard\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\OPI7G5QZ\hijackthis[1]\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program Files\Launch Manager\CtrlVol.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [powerman] "C:\WINDOWS\System32\powerman.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START
O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load
O4 - HKLM\..\Run: [Fortis Secure Layer Config] cseinst.exe -o-h
O4 - HKLM\..\Run: [QuickZip] C:\WINDOWS\System32\ls.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/013f4116546d849a9c06/netzip/RdxIE601.cab
O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37984.3308333333
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan