DoctorOnCall

Status
Niet open voor verdere reacties.

giezenjh

Gebruiker
Lid geworden
30 jul 2003
Berichten
378
Win98SE

Geachte helpers,

Via "PCDocRx OnCall" uitgevoerd uit nieuwsgierigheid, vind ik dat er nog 16 fouten in mijn systeem zitten en deze alleen tegen aankoop van een programma kunnen worden verwijderd.
Onderstaand zien jullie enkele vensters na afloop van de check en mijn register zojuist uitgevoerd.
Mijn vraag: HOE BELANRIJK ZIJN DEZE FOUTEN, storen ze wel degelijk bij mijn computeren? Zoja kunnen jullie die fouten elimineren of moet ik toch tot aankoop overgaan?

Fouten:..........(Overzicht)
Invalid ActiveX\com\file 2 problems high
" " \SubSection file 2 " "
Invalid Application Path 1 " medium
Invalid Microsoft Shared file 2 " "
Invalid uninstall Information 9 " "

Fouten:...........(Details)
PC Doctor OnCall

C:\WINDOWS\SYSTEM\disktool.dll

C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN0\YCOMP5_3_12_0.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\disktool.dll

C:\PROGRAM FILES\YAHOO!\COMPANION\INSTALLS\CPN0\YCOMP5_3_12_0.DLL

C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\createcd50.exe

C:\PROGRA~1\Access~1\pcximp32.flt

C:\WINDOWS\SYSTEM\C_950.NLS

C:\WINDOWS\TEMP\IXP000.TMP\

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM\regsvr32 /u /s C:\PROGRA~1\YAHOO!\MESSEN~1\YHEXBM~1.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\regsvr32 /u /s C:\WINDOWS\DOWNLO~1\YMMAPI.DLL

C:\PROGRA~1\YAHOO!\COMPAN~1\INSTALLS\CPN0\YCOMP5~1.DLL

C:\Program Files\Yahoo!\Common\unycust.exe

C:\WINDOWS\TEMP\IXP000.TMP\


Volgend mijn register van vandaag:

Logfile of HijackThis v1.97.5
Scan saved at 16:59:41, on 18-3-04
Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222B)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE
C:\PROGRAM FILES\IISYSTEM WIPER\SYSTEMWIPER.EXE
C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
C:\PROGRAM FILES\AIM\AIM.EXE
C:\PROGRAM FILES\SPYWAREGUARD\SGMAIN.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
C:\PROGRAM FILES\SPYWAREGUARD\SGBHP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE
C:\UNZIPPED\HIJACKTHIS[1]\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startkabel.nl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.worldusa.com"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\4z1e18jt.slt\prefs.js)
N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CPROGRAM%20FILES%5CNETSCAPE%5CNETSCAPE%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Profiles\default\4z1e18jt.slt\prefs.js)
O2 - BHO: (no name) - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\PROGRAM FILES\SPYWAREGUARD\DLPROTECT.DLL
O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
O4 - HKCU\..\Run: [iIWiper] C:\Program Files\iISystem Wiper\SystemWiper.exe m
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
O4 - HKCU\..\Run: [AIM] C:\PROGRAM FILES\AIM\aim.exe -cnetwait.odl
O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
O4 - User Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
O8 - Extra context menu item: Send Image to Photo Library - file://C:\Program Files\MGI\MGI PhotoSuite II\Temp\MGI00000.html
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR1.DLL/cmbacklinks.html
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
O9 - Extra button: ICQ Lite (HKLM)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite (HKLM)
O9 - Extra button: AIM (HKLM)
O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger (HKLM)
O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
O12 - Plugin for .mid: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin2.dll
O12 - Plugin for .wav: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/swdir.cab
O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?312
O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?37868.0281018519
O16 - DPF: {8714912E-380D-11D5-B8AA-00D0B78F3D48} (Yahoo! Webcam Upload Wrapper) - http://chat.yahoo.com/cab/yuplapp.cab
O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
O16 - DPF: {E855A2D4-987E-4F3B-A51C-64D10A7E2479} (EPSImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/activex/EPSControl_v1-32.cab
O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
O16 - DPF: {A17E30C4-A9BA-11D4-8673-60DB54C10000} (YahooYMailTo Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yse/ymmapi_416.dll
O16 - DPF: {5D9E4B6D-CD17-4D85-99D4-6A52B394EC3B} (WSDownloader Control) - http://www.webshots.com/samplers/WSDownloader.ocx
O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab

Any suggestion is welcome! Bijvoorbaat hartelijk dank!

Groeten,
Ko
 
Geplaatst door giezenjh
vind ik dat er nog 16 fouten in mijn systeem zitten en deze alleen tegen aankoop van een programma kunnen worden verwijderd.

Daar zou ik niet te veel waarde aan hechten. Dat bedrijf wil gewoon een programma aan je verkopen.

In je HijackThis-log zie ík niets bijzonders.

Heb je specifieke problemen met de pc?
 
Geplaatst door buffy


Daar zou ik niet te veel waarde aan hechten. Dat bedrijf wil gewoon een programma aan je verkopen.

In je HijackThis-log zie ík niets bijzonders.

Heb je specifieke problemen met de pc?


Problemen? Een klein beetje!
Met Pieter al verschillende keren gecorrespondeerd via mijn titel bericht: AdvertentieMIE.
Bij het opstarten kom komt altijd een microsoft internet explorer venster, zie onderstaande tekst.
Pieter, registers etc. gestuurd maar weet nog geen oplossing. Vanavond nog met hem gecorrespondeerd.


Win98SE

Geachte helper(s),

Gewoon een vervelend probleem!

Als ik opstart krijg ik op deze computer een venster met o.a. de volgende teksten als titel en inhoud:

Titel: Kan de server niet vinden - Microsoft Internet
Explorer.
Tekst: Pagina kan niet worden weergegeven etc.

of

Titel: Advertisement - Microsoft Internet Explorer

Tekst: Geen tekst, gewoon helemaal zwart of een heel enkele keer met een advertentie: Get the New Netscape Internet Service.....etc. bijvoorbeeld.

PS. Een vreemde ervaring is dat op mijn laptop met ME dit advertentievenster ook steeds bij het opstarten verschijnt maar dan altijd met een reklameinvulling!

Dit reklamevenster heb ik nooit gehad tot ongeveer 2a3 weken geleden, denk ik dat het begon. Ik voer regelmatig de verschillende spyware programma's uit, zoals o.a. adaware, spybot S/D, spywareblaster, maar het venster blijft komen!

Vraag; hoe te voorkomen dat dit venster bij opstarten verschijnt?

Misschien weet jij de oplossing?

Nog dank voor je reactie en misschien heb je een oplossing.
M.v.g.
Ko
 
Een oplossing heb ik helaas niet. Wat spyware betreft ben ik ook bij lange na niet zo deskundig als Pieter Arntz. Die reclame van "Get the New Netscape Internet Service.....", zou dat misschien met AIM (AOL Instant Messenger) te maken kunnen hebben? (Netscape en AOL zijn immers familie van elkaar.) En komen die twee N3-items in je log ook van AIM?
 
Geplaatst door buffy
Een oplossing heb ik helaas niet. Wat spyware betreft ben ik ook bij lange na niet zo deskundig als Pieter Arntz. Die reclame van "Get the New Netscape Internet Service.....", zou dat misschien met AIM (AOL Instant Messenger) te maken kunnen hebben? (Netscape en AOL zijn immers familie van elkaar.) En komen die twee N3-items in je log ook van AIM?

Bedankt voor de inspanning.
Geheel klingt te technisch voor mij.
Ik blijf er gewoon meeleven totdat.......!
Groeten,
Ko
 
Geplaatst door buffy
Een oplossing heb ik helaas niet. Wat spyware betreft ben ik ook bij lange na niet zo deskundig als Pieter Arntz. Die reclame van "Get the New Netscape Internet Service.....", zou dat misschien met AIM (AOL Instant Messenger) te maken kunnen hebben? (Netscape en AOL zijn immers familie van elkaar.) En komen die twee N3-items in je log ook van AIM?

Bedankt voor de reactie en assistentie.
In mijn titelbericht :advertentieMIE heb ik inmiddels geschreven dat dit probleem is opgelost met het verwijderen van Advance Browser. Dit ook ter informatie van jou.
Groeten,
Ko
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan