• Privacywetgeving
  Het is bij Helpmij.nl niet toegestaan om persoonsgegevens in een voorbeeld te plaatsen. Alle voorbeelden die persoonsgegevens bevatten zullen zonder opgaaf van reden verwijderd worden. In de vraag zal specifiek vermeld moeten worden dat het om fictieve namen gaat.

Grafieken met macro

Status
Niet open voor verdere reacties.

Christian Evers

Gebruiker
Lid geworden
29 okt 2001
Berichten
93
Hallo!

Ik heb een lading tabellen onder elkaar en wil daar meerdere dezelfde grafieken van maken. Nu heb ik hiervoor zelf een opzet gemaakt maar Excel wil er niet aan. Ziet er als volgt uit:

PHP:
Sub Macro8()
'
' Macro8 Macro
' Macro recorded 10/1/2003 by Christian Evers
'

'
  For i = 0 To 5
  Charts.Add
  ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
  ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("K30 alles").Range("M[3 + (i*30)]:X[14 + (i*30)]"), _
    PlotBy:=xlColumns
  ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="K30 alles"
  With ActiveChart
    .HasTitle = False
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Richting"
    .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
    .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Intensiteit"
  End With
  ActiveChart.HasLegend = False
  Next i
  
End Sub

Het probleem zit in de 4e regel waar ik de teller i wil gebruiken. Ik doe iets verkeerd, maar wat?

In de bijlage een voorbeeld van de data:
 

Bijlagen

 • book1.zip
  32 KB · Weergaven: 51
Verander de 4e regel door:

ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("K30 alles").Range( _
"M" & 3 + (i * 30) & ":X" & 14 + (i * 30)), _
PlotBy:=xlColumns
 
Dank je, nu werkt het wel.
Alleen zet hij alle grafieken 'op elkaar'. Bestaat er een functie die de actieve grafiek 'knipt' (cut) zodat ik die kan plakken in een cel naar keuze?

ActiveChart.Cut werkt in ieder geval niet.
 
De grafieken aan een cel koppelen lukt me niet, maar met volgende macro worden de grafieken onder elkaar geplaatst:

Code:
[COLOR=blue]Sub Macro8()
Dim i%, naam$, boven%
  [A1].Select
  boven = -100
  For i = 0 To 5
  Charts.Add
  ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
  ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("K30 alles").Range( _
    "M" & 3 + (i * 30) & ":X" & 14 + (i * 30)), _
    PlotBy:=xlColumns
  ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="K30 alles"
  With ActiveChart
    .HasTitle = False
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Richting"
    .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
    .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Intensiteit"
  End With
  ActiveChart.HasLegend = False
  naam = Right(ActiveChart.Name, Len(ActiveChart.Name) - Len(ActiveSheet.Name) - 1)
  ActiveSheet.Shapes(naam).IncrementLeft -200
  ActiveSheet.Shapes(naam).IncrementTop boven
  boven = boven + 210
  Next i
End Sub[/COLOR]
 
Nieuwe vraag

Hai!

Ik wil graag een titel boven elke grafiek. De eerste titelnaam staat in cel A3 en de overige namen steeds 30 cellen lager.

Zelf heb ik het volgende bedacht, maar het werkt natuurlijk weer eens niet. :)

PHP:
Sub Macro10()
Dim i%, naam$, boven%
Dim varTitel As String
  boven = -100
  For i = 0 To 2
  
  [A3].Select
  ActiveCell.Offset(i * 30, 0).Select
  varTitel = ActiveCell.Text
  
  Charts.Add
  ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
  ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("K30 alles").Range( _
    "M" & 3 + (i * 30) & ":X" & 14 + (i * 30)), _
    PlotBy:=xlColumns
  ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="K30 alles"
  With ActiveChart
    .HasTitle = True
    .ChartTitle.Characters.Text = varTitel
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
    .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Richting"
    .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
    .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Intensiteit"
  End With
  ActiveChart.HasLegend = False
  naam = Right(ActiveChart.Name, Len(ActiveChart.Name) - Len(ActiveSheet.Name) - 1)
  ActiveSheet.Shapes(naam).IncrementLeft 595
  ActiveSheet.Shapes(naam).IncrementTop boven
  boven = boven + 383
  Next i
End Sub

De fout zit bij [A3].select
De eerste keer doet hij het nog wel maar daarna niet meer. Tips?
 
Doordat de grafiek nog geselecteerd is krijg je een foutmelding wanneer je een cel wilt selecteren, want in een grafiek zijn geen cellen. Dit kan je oplossen door er ActiveSheet voor te zetten. Je hoeft echter de cellen niet te selecteren om de waarde te kunnen lezen. Je kan dus deze code:
Code:
  [A3].Select
  ActiveCell.Offset(i * 30, 0).Select
  varTitel = ActiveCell.Text
vervangen door
Code:
  varTitel = ActiveSheet.Cells(3 + i * 30, 1)
 
Met welke functie kan ik een vaste grootte aan een grafiek geven? Want de standaardgrootte is me net iets te groot. Ik wil dus steeds bij het creeeren van een nieuwe grafiek een kleinere grafiek krijgen.
 
Ik weet niet of dit de gewenste grootte is, maar de getallen aanpassen laat ik aan jouw over ;)
Code:
  ActiveSheet.Shapes(naam).Height = 100
  ActiveSheet.Shapes(naam).Width = 100
 
Ik heb hier eerder eens een vraag gesteld waarbij ik de grafieken wilde sorteren op datum in een nieuw blad.
De titel van de grafiek is de datum. De oplossing die ik toen kreeg was als volgt:

PHP:
Sub SorteerGrafiek()
Dim GrafTitel As String
Dim datumstring As Variant
Dim AantalGrafieken As Integer
Dim Counter As Integer
Dim Datum As Variant

For a = 1 To Sheets.Count
Sheets(a).Activate
If ActiveSheet.Name = "grafsort2" Then
  exists = True
Else
  
  
End If

Next a

If exists = False Then
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "grafsort2"
End If

Sheets("K30 alles").Activate
Counter = 0
AantalGrafieken = ActiveSheet.ChartObjects.Count

For j = 1 To 7
For i = 1 To AantalGrafieken            'lus voor het aantal grafieken
  Sheets("K30 alles").Activate
  ActiveSheet.ChartObjects(i).Select       'selecteer grafiek
  GrafTitel = ActiveChart.ChartTitle.Text     'grafiektitel uit grafiek halen
  datumstring = Right(GrafTitel, Len(GrafTitel) - 11) 'datum uit grafiek halen
  Datum = Format(CDate(GrafTitel), "dddd")   'datum omzetten naar datum
  
  
  
  datum2 = Format(Weekday(j), "dddd")       'te controleren dag
    If Datum = datum2 Then           'wanneer grafiek juiste dag is, dan:
      ActiveChart.ChartArea.Copy       'grafiek kopieren
      Sheets("grafsort2").Activate
      Range("B2").Select           'eerste cel in nieuwe bereik kopieren
      ActiveCell.Offset(Counter * 22, 0).Select 'naar invoegpositie
      ActiveSheet.Paste            'grafiek plakken
      Counter = Counter + 1          'teller met 1 verhogen
    End If
  
Next i
Next j

  
End Sub

Ik dacht dat ik deze ook wel voor deze grafieken zou kunnen gebruiken mar dat blijkt niet te werken. Het verschil met de vorige grafieken is dat in de titel van de vorige grafieken er nog het woord 'Totalen' voor de datum stond. Misschien ligt het daaraan?

Zou mooi zijn als er iemand naar wil kijken. :)
 
Verwijder volgende regel uit de macro:
Code:
datumstring = Right(GrafTitel, Len(GrafTitel) - 11)
 
Heb ik gedaan, maar hij geeft aan dat

CDate(GrafTitel)=<Type mismatch>

Ik snap zelf erg weinig van deze syntax... :eek:
 
Geplaatst door Christian Evers
Heb ik gedaan, maar hij geeft aan dat

CDate(GrafTitel)=

Ik snap zelf erg weinig van deze syntax... :eek:
En ik begrijp je vraag niet :confused:

De code die je hier geeft staat niet in de macro. Heb je nog andere wijzigingen aangebracht misschien?
 
Oh sorry, een deel van mijn bericht is weggevallen zie ik nu.

Het probleem zit in de regel:

Datum = Format(CDate(GrafTitel), "dddd")

De 'debugger' zegt namelijk: CDate(GrafTitel)= Type mismatch
 
Ik heb de macro getest in Excel 97, 2000 en XP, en het werkt bij mij in al die versies. Het document met de macro's heb ik hier bij gevoegd.
 

Bijlagen

 • book1.zip
  36,1 KB · Weergaven: 41
Vreemd, want ik krijg hem echt niet aan de praat.
Zou je het ook eens willen proberen met dit document?

Hier staan de grafieken erbij.

Alvast enorm bedankt!
 

Bijlagen

 • book1.zip
  51,8 KB · Weergaven: 38
Ik begrijp niet hoe je de grafieken hebt gemaakt, want als ik Macro10 draai, dan zien de grafieken en de titels ervan er anders uit. Doordat de weekdag nu mee in de titel staat werkt de macro SorteerGrafiek niet meer. Om deze terug bruikbaar te maken moeten deze regels
Code:
  datumstring = Right(GrafTitel, Len(GrafTitel) - 11)
  Datum = Format(CDate(GrafTitel), "dddd")
vervangen worden door
Code:
  datumstring = Right(GrafTitel, Len(GrafTitel) - 3)
  Datum = Format(CDate(datumstring), "dddd")
 
Aaah!

Er is een klein kopieerfoutje in geslopen. Ik heb de grafieken met een net iets andere macro gemaakt, waarbij ik

varTitel = ActiveSheet.Cells(3 + i * 30, 1).Text

heb gebruikt.

Maar de grafieken zijn nu netjes gesorteerd! Maar misschien een vraagje voor de volgende keer, waar slaat dat getal 11 op in de regel:

datumstring = Right(GrafTitel, Len(GrafTitel) - 11)

en waarom heb je die veranderd naar 3?

Plus, ik zit nu te prutsen met het uitprinten van de grafieken. Wil graag drie grafieken op 1 pagina, maar Excel stelt automatisch in dat er maar 1 grafiek per pagina komt. Ik zal hier nu zelf nog even mee prutsen maar mocht je het antwoord weten dan hoor ik het graag.

In ieder geval al enorm bedankt tot nu toe! :thumb:
 
Wacht, ik heb een domme fout gemaakt met dat printgebeuren. Had een grafiek geselecteerd en toen de printknop ingedrukt. Toen gaf die maar 1 grafiek per pagina.

Maar de vraag blijft gedeeltelijk overeind. Is het mogelijk om alle grafieken zodanig te positioneren dat met 1 druk op de knop alle grafieken netjes per drie op een pagina worden uitgeprint? Want op dit moment overlappen de grafieken de paginaranden.
Kan dit misschien met een page-break om de drie grafieken? En waar kan ik dat vinden?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Steun Ons

Nieuwste berichten

Terug
Bovenaan Onderaan