log na scan ad-aware

Status
Niet open voor verdere reacties.

4paul

Gebruiker
Lid geworden
31 mrt 2004
Berichten
8
Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 18:20:34, on 7-4-2004
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\windows\system\hpsysdrv.exe
C:\HP\KBD\KBD.EXE
C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
C:\Program Files\AVPersonal\AVSched32.EXE
C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFwall.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\~ef7194.tmp
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eo.nl/home/html/home.jsp
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://nl8.hpwis.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://nl8.hpwis.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect
O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [ShowShifter TVTV EPG Daemon] "C:\Program Files\Home Media Networks Limited\ShowShifter\TVTVD.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min
O4 - HKLM\..\Run: [AVSCHED32] C:\Program Files\AVPersonal\AVSched32.EXE /min
O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Preventon Personal Firewall.lnk = C:\Program Files\Preventon\Personal Firewall\PFwall.exe
O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Steun Ons

Nieuwste berichten

Terug
Bovenaan Onderaan