Macro

Status
Niet open voor verdere reacties.

Colin

Gebruiker
Lid geworden
20 jul 2001
Berichten
56
Ik weet dat het al meer dan een jaar later is, maar ik zat te kijken tussen al die oude berichten, vond deze en zag dat ik niet eens meer gereageerd had.
Hoe lang het precies duurde weet ik niet meer, maar ik was er na een tijdje achter gekomen en ik zal toch nog even de code hier zetten, voor als iemand anders het misschien nodig heeft.
Het enige dat anders is dan dat ik eerst wou, is dat ik nu een form heb met een aantal textboxes en comboboxes. Ik zal niet de gehele code er op zetten, maar mocht iemand het nodig hebben, dan kan diegene me gewoon een berichtje sturen.

In een form met een timer met interval 1 en een label:
Private Sub Timer1_Timer()
Call GetCursorPos(mouseposition)
Label1.Caption = mouseposition.x & "," & mouseposition.y
End Sub

In een module:
Global x As Long, y As Long
Global mouseposition As POINTAPI

Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal x As _
Long, ByVal y As Long) As Long

Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long

Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cbuttons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

Public Type POINTAPI
x As Long
y As Long
End Type

Public Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000 ' absolute move
Public Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 ' left button down
Public Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 ' left button up
Public Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20 ' middle button down
Public Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40 ' middle button up
Public Const MOUSEEVENTF_MOVE = &H1 ' mouse move
Public Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8 ' right button down
Public Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10 ' right button up


Verder:
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0
mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0
(om linkermuisknop te simuleren)
SetCursorPos Text1.Text , Text2.Text
(om de muis naar de coordinaten te laten gaan in de textboxjes)

Ik heb verder de coordinaten van de muis in een textbox laten zetten dmv GetKeyState en dmv een combobox de mogelijkheid gegeven om de muisknoppen te simuleren.

Nog bedankt voor de hulp en ik hoop dat ik hier verder nog iemand mee kan helpen :p
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan