problemen met surfen

Status
Niet open voor verdere reacties.

koekkiemonster

Gebruiker
Lid geworden
5 mei 2004
Berichten
5
Elke keer als ik internet explorer wil openen krijg ik de vraag om te downloaden van die site. Ook bij een andere startpagina. Dit zijn dan sites als www.gva.be bij deelsites krijg ik de melding (http:404 page not found) Ik kan dus niks meer op internet eigelijk he. mail werkt nog wel normaal

heb spybot en adaware al laten scannen en die problemen opgelost maar nog altijd kan ik niet surfen

Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 17:13:35, on 6/05/2004
Platform: Windows 2000 SP2 (WinNT 5.00.2195)
MSIE: Internet Explorer v5.00 SP2 (5.00.2920.0000)

Running processes:
C:\WINNT\System32\smss.exe
C:\WINNT\system32\winlogon.exe
C:\WINNT\system32\services.exe
C:\WINNT\system32\lsass.exe
C:\WINNT\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
C:\WINNT\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINNT\Explorer.EXE
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\WINNT\loadqm.exe
C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
C:\WINNT\System32\ctfmon.exe
C:\oracle2\Apache\Apache\apache.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
c:\oracle2\bin\ORACLE.EXE
C:\oracle2\Apache\Apache\apache.exe
C:\WINNT\system32\regsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
C:\oracle2\jdk\bin\java.exe
C:\oracle2\jdk\bin\java.exe
C:\WINNT\system32\MSTask.exe
c:\oracle2\bin\isqlplus
C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
C:\WINNT\System32\mspmspsv.exe
C:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp
C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
C:\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.msn.nl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = pac.pandora.be:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2k0.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\System32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows] c:\winnt\system32\win.exe
O4 - HKLM\..\Run: [windows update] c:\winnt\web\printers\images\explorer.exe
O4 - HKLM\..\Run: [skinz] C:\program files\real\realplayer\other\skinz.exe
O4 - HKLM\..\Run: [task] c:\program files\real\realplayer\other\skinz.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [BEHK] C:\WINNT\BEHK.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpppta] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP PrecisionScan\PrecisionScan\hpppta.exe /ICON
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] ctfmon.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.msn.nl
O14 - IERESET.INF: MS_START_PAGE_URL=http://www.msn.nl
O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
O16 - DPF: {69DEAF94-AF66-11D3-BEC0-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37896.5325115741
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 
verkeerd geplaatst

sorry ik denk dat ik dit bericht verkeerd had geplaatst

(t is nog vroeg he )
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Steun Ons

Nieuwste berichten

Terug
Bovenaan Onderaan