snap het niet

Status
Niet open voor verdere reacties.

JorisOet

Gebruiker
Lid geworden
20 mrt 2004
Berichten
9
Hallo Pieter,

vorige week heb ik jou ook al een vraag gesteld en een antwoord gekregen. Maar toen ik dit wilde uitvoeren kwamen de texten niet geheel overeen. Hoe kan dit en hoe moet ik verder.
Om het eenvoudiger te maken heb ik hier een nieuwe update. Zou je hier ook nog even naar willen kijken?

Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 19:58:27, on 25-3-04
Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)

Running processes:
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG6\AVGCC32.EXE
C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE
C:\WINDOWS\STARTER.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\HPFSTSC0.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZSTATX.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
C:\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\SOFTWARE PASCAL\HIJACK THIS\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://www.google.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.freeler.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = about:blank
R3 - Default URLSearchHook is missing
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Installer\{00000413-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\misc.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.freeler.nl/
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan