Spyware

Status
Niet open voor verdere reacties.

reijers

Gebruiker
Lid geworden
17 dec 2003
Berichten
260
Hallo,

Er staat spyware geinstalleerd op mijn computer en deze reageert nauwelijks meer !

Ik heb hier een lijst van hijackthis misschien kunnen de slimmerikken zien wat er aan de hand is ??

B.V.D,

Groeten Nolleke Reijers

Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 21:25:47, on 16-12-2003
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\dust.exe
C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe
C:\WINDOWS\winip.exe
C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe
C:\DOCUME~1\Thea\APPLIC~1\oushdrbl.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\DOCUME~1\Thea\LOCALS~1\Temp\Ikq1.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/stp/ymsgr*http://my.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/stp/ymsgr*http://my.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr/*http://www.yahoo.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www.chello.nl/autoconfig/nlgel.ins
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy.ams.chello.nl:8080
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/Startportal/Portal/portal.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
F0 - system.ini: Shell=Explorer.exe dust.exe
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe dust.exe
N3 - Netscape 7: user_pref("browser.startup.homepage", "www.startpagina.nl"); (C:\Documents and Settings\Thea\Application Data\Mozilla\Profiles\default\kcmg17iq.slt\prefs.js)
N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%20Files%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\Thea\Application Data\Mozilla\Profiles\default\kcmg17iq.slt\prefs.js)
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
O2 - BHO: (no name) - {c1583a89-8efe-4d6e-ae37-a6c403fd9332} - C:\DOCUME~1\Thea\APPLIC~1\kglsjnrst.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: SearchBar - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FC-F76FA694BF2E} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\Toolbar\searchbr.dll
O3 - Toolbar: eblllllychs - {5d9cf3aa-13a8-4e46-8c64-d8e6dcf35e14} - C:\DOCUME~1\Thea\APPLIC~1\kglsjnrst.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Winip] C:\WINDOWS\winip.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\Program Files\Kazaa Lite K++\kpp.exe" "C:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp" /SYSTRAY
O4 - HKLM\..\Run: [frnrgl] C:\DOCUME~1\Thea\APPLIC~1\oushdrbl.exe -QuieT
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe" /WinStart
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\Twain_32\A4CIS\WATCH.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: KeenValue.lnk = C:\Program Files\Common Files\KeenValue\keenvalue.exe
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
O16 - DPF: ChatSpace Full Java Client 2.1.0.89 - http://213.133.40.8:8000/Java/cs4fs089.cab
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://download.yahoo.com/dl/installs/yinst0309.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/13/034/nl.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = R23467.find-quick.com
 
Lees dat stukje over spyware en Hijack-this logs op de voorpagina nog eens:8-0: :eek:
 
welke bestand verwijderen?

Aanvulling op wat gebruiker Reijers heeft gezegd, omdat hij zelf niet op internet kan:

Ad-aware programma is gebruikt, maar hij weet niet wat hij mag laten verwijderen door ad-aware.

Iemand een idee welke door adware verwijderd mogen worden?

feetjai
 
Dit is niet de plek om een logfile te plaatsen. Er staat in dit topic wel een goede link waar je wel je logfile kan plaatsen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan Onderaan