startpagina verandert steeds

Status
Niet open voor verdere reacties.

lambertus53

Nieuwe gebruiker
Lid geworden
24 apr 2004
Berichten
2
Steeds verandert mijn startpagina naar die van qpage, iedere keer verwijder ik het, maar het komt immer terug. Hierbij voeg ik mijn hijack logfile bij. Ik heb eerst gescand met Spybot S&D laatste versie.
:(
Logfile of HijackThis v1.97.7
Scan saved at 21:42:26, on 22-4-2004
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\htpatch.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\Dit.exe
C:\Program Files\Medion Home CinemaXL\PowerCinema\PCMService.exe
C:\WINDOWS\Twain_32\FlatBed\HotKey.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
C:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\WINDOWS\DitExp.exe
C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
C:\program files\utilities\quick time 6.3\qttask.exe
C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe
C:\PROGRA~1\UTILIT~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\utilities\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe
C:\Program Files\utilities\GetRight\getright.exe
C:\Program Files\utilities\hmenu\H_menu.exe
C:\Program Files\utilities\GetRight\getright.exe
C:\WINDOWS\System32\PackethSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\utilities\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\utilities\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
C:\PROGRA~1\UTILIT~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
C:\WINDOWS\System32\HPHipm11.exe
C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\utilities\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer van Het Net
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.startpagina.nl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\utilities\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\utilities\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: ANWB Toolbar - {EBB03E3E-020A-418D-B322-761B730CA860} - C:\Program Files\ANWBToolbar\ANWBToolbar.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {930E4DE1-973D-42D6-BF6E-6788E06BD003} - (no file)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\windows\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] C:\Program Files\Medion Home CinemaXL\PowerCinema\PCMService.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKey] C:\WINDOWS\Twain_32\FlatBed\HotKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\utilities\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\program files\utilities\quick time 6.3\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [QD FastAndSafe] C:\PROGRA~1\UTILIT~1\NORTON~1\NORTON~2\QDCSFS.exe /scheduler
O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mmtask.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\PROGRA~1\UTILIT~1\ZONEAL~1\zlclient.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickZip] C:\WINDOWS\System32\ls.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - Startup: H-Menu 5.0.lnk = C:\Program Files\utilities\hmenu\H_menu.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.LNK = C:\Program Files\utilities\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\csinsmnt.exe
O4 - Global Startup: GetRight - Tray Icon.lnk = C:\Program Files\utilities\GetRight\getright.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\windows\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://c:\windows\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://c:\windows\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\utilities\GetRight\GRdownload.htm
O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\utilities\GetRight\GRbrowse.htm
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://c:\windows\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\windows\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: ANWB (HKLM)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ANWB-toolbar (HKLM)
O9 - Extra button: Real.com (HKLM)
O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
O16 - DPF: {23B7A816-3647-49D2-9756-6F41CE8F9201} (ddm_download.ddm_control) - http://download.rfwnad.com/cab/ddm_control.CAB
O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB
O16 - DPF: {42F2D240-B23C-11D6-8C73-70A05DC10000} - http://www.oyunfabrikasi.com/nl/2/058746nl.exe
O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab
O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
O16 - DPF: {8EDAD21C-3584-4E66-A8AB-EB0E5584767D} - http://toolbar.google.com/data/GoogleActivate.cab
O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?38017.3284259259
O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {F57D17AE-CE37-4BC8-B232-EA57747BE5E7} - http://66.230.146.53/EPlugin_NL.cab

Ik hoop dat ik dit op de juiste manier aanlever, ik heb nog weinig ervaring.

lambertus
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Steun Ons

Nieuwste berichten

Terug
Bovenaan Onderaan