Status Helpmij.nl

Status Helpmij.nl Beste bezoekers,

De “coronacrisis” heeft ons allen in zijn greep. Het zijn bizarre tijden. Wij hopen van harte dat u en uw familie deze periode goed doorkomen.

Een aantal malen deden wij een dringende oproep om ons team te komen versterken. Het voortbestaan van Helpmij.nl werd serieus bedreigd. Slechts een paar schouders hielden de boel overeind. Vooral de continuïteit bij het team van beheer was een punt van grote zorg. Een paar helden zorgden ervoor dat de site 24/7 in de lucht bleef, maar deze situatie kon niet voortduren. Na onze laatste noodkreet hebben wij echter, achter de schermen, niet stilgezeten. Als resultaat kunnen wij meedelen dat wij, voor wat de toekomst van Helpmij.nl betreft, beter nieuws kunnen brengen en optimistisch zijn.

In onze oproepen maakten wij u deelgenoot van onze problemen en knelpunten. Er waren een paar opties om Helpmij.nl weer vlot te trekken:

- Uitbreiding/vervanging van het bestuur om een nieuwe koers uit te stippelen.
Helaas ontvingen wij hier slechts één aanmelding.
- Uitbreiding van beheer. Een aantal geïnteresseerden heeft zich gemeld
Hieronder hebben de beheerders helaas niet de specifieke kennis en expertise gevonden die gezocht werd.
- Uitbesteding van beheer taken aan een externe partij.
Twee partijen hebben zich gemeld en met beide partijen zijn, zowel door bestuur als beheer gesprekken gevoerd.

Het grootste knelpunt zit in het beheer van de site. Hier hebben we de eerste knoop doorgehakt. Wij zijn blij te kunnen melden dat er een partij gevonden is die ons niet alleen het beheer van Helpmij.nl uit handen neemt, maar de site ook verder wil ontwikkelen. Bij de evaluatie van de gesprekken met de beide externe partijen bleek dat zowel bestuur als beheer het meeste vertrouwen hadden in de intenties en plannen van de beheerders van “NCF”, het Nationaal computer forum. De insteek is duidelijk, Helpmij.nl is en blijft een aparte entiteit, naast Nationaalcomputerforum.nl, met eigen moderatoren en redactieleden, dus ook ons Magazine blijft uitgegeven worden.
Onze huidige beheerders bereiden nu de overdracht voor en zullen vervolgens hun werkzaamheden langzaam kunnen afbouwen.

Het bestuur, en daarmee de toekomst van de vereniging in het geval er zich geen nieuwe bestuursleden melden, blijft een knelpunt. Volgens de regels zou er op dit moment een oproep uitgaan voor de ALV. Echter vanwege de maatregelen rond het coronavirus is het nog niet mogelijk zo’n bijeenkomst te beleggen. Indien de richtlijnen versoepelen zal er dit jaar zeker getracht worden een ALV te organiseren, maar een termijn is op dit moment vanzelfsprekend niet te noemen.
Tot die tijd zullen de zittende bestuursleden de verenigingszaken behartigen en de overdracht van beheer begeleiden, in het volle vertrouwen dat de toekomst van Helpmij.nl in ieder geval weer veilig is.

Tot dan, blijf gezond

Bestuur Helpmij.nl

Geplaatst op 13 mei 2020 door Bestuur