Privacy- en cookiestatement

Dit is de privacy en cookie policy van Helpmij.nl Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Helpmij.nl kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Helpmij.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Helpmij.nl zal zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en deze zullen uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij de gegevens verwerken.


Contactgegevens

Adriaen van Ostadestraat 10-17
7545 DS Enschede
https://www.helpmij.nl
bestuur@helpmij.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Helpmij.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bezoek website: internetbrowser en apparaat type
  • Bij registratie: nickname en e-mailadres
  • Abonnee magazine: e-mailadres
  • Verenigingslid: naam, adres, e-mailadres en, indien gebruik gemaakt wordt van automatische incasso, IBAN en BIC.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@helpmij.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Helpmij.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Optimaliseren van onze website aan de hand van statistieken van de website
  • Het verzenden van ons magazine aan hen die aangegeven hebben deze te willen ontvangen.
  • Het verzenden van notificaties wanneer gereageerd wordt op een aangemelde vraag aan hen die aangegeven hebben notificaties te willen ontvangen.
  • Je te kunnen e-mailen in verband met uw gedrag op de website zoals bijvoorbeeld opgelegde waarschuwingen en sancties.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Helpmij.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doeleinden zoals opgenomen in deze verklaring of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet:

  • Een e-mailadres voor het versturen van het maandelijkse magazine en notificaties van het forum
  • Bij verenigingsleden: een e-mailadres voor het verzoek tot betaling van de contributie


Delen van persoonsgegevens met derden

Helpmij.nl verstrekt uitsluitend aan gegevens aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Helpmij.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt zelf de door jou verstrekte persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Helpmij.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@helpmij.nl.